Back

Consiliul Comunităţilor Europene

Directivă privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la echipamentul individual de protecţie (89/686/CEE) Număr celex: 31989L0686

În vigoare de la 30.12.1989

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 decembrie 1989
privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire
la echipamentul individual de protecţie
(89/686/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât este necesară adoptarea unor măsuri cu scopul de a institui treptat piaţa internă nu mai târziu de 31 decembrie 1992; piaţa internă trebuie să cuprindă o zonă fără frontiere interne, în care să fie asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului;

întrucât, în ultimii ani, diferite state membre au adoptat dispoziţii privind numeroase articole de echipament individual de protecţie, în special în vederea protecţiei sănătăţii publice, îmbunătăţirii securităţii la locul de muncă şi asigurării protecţiei utilizatorului;

întrucât aceste dispoziţii naţionale sunt adesea foarte detaliate în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la proiectarea, fabricarea, nivelul de calitate, testarea şi certificarea echipamentelor individuale de protecţie, în vederea protejării indivizilor împotriva rănirilor şi a îmbolnăvirilor;

întrucât, în special, dispoziţiile naţionale privind securitatea la locul de muncă prevăd obligativitatea utilizării echipamentului individual de protecţie; întrucât multe cerinţe obligă angajatorii să pună la dispoziţia personalului echipamente individuale de protecţie adecvate în cazul absenţei sau insuficienţei măsurilor prioritare de protecţie colectivă;

întrucât dispoziţiile naţionale privind echipamentul individual de protecţie diferă semnificativ de la un stat membru la altul; întrucât aceste dispoziţii pot aşadar să constituie un obstacol în calea comerţului, cu consecinţe directe asupra creării şi funcţionării pieţei comune;

___________

1 JO C 141, 30.05.1988, p. 14.

2 JO C 12, 16.01,1989, p. 109.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...