Back

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

Ordinul nr. 121/2000 privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, ediţia 2000

În vigoare de la 30.12.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997,

în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor,

ţinând seama de Avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari nr. 13 din 23 iunie 2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele agricole*) şi Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele alimentare*).

*) Normele vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului agriculturii nr. 15 din 10 februarie 1987 şi Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 30 din 18 mai 1993, privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 4. -

Corpul de control şi inspecţii şi direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
Ioan Avram Mureşan

Bucureşti, 10 iulie 2000.

Nr. 121.

se încarcă...