Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007L0023

În vigoare de la 14.06.2007 până la 01.07.2015, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 29/2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 mai 2007
privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Actele cu putere de lege şi actele administrative aflate în vigoare în statele membre cu privire la introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice sunt divergente, în special în ceea ce priveşte aspecte cum ar fi securitatea şi caracteristicile funcţionale.

(2) Respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative, care pot constitui bariere în calea comerţului în interiorul Comunităţii, ar trebui armonizate cu scopul de a garanta libera circulaţie a articolelor pirotehnice pe piaţa internă, asigurând în acelaşi timp un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a siguranţei, precum şi protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor finali profesionişti.

(3) Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispoziţiilor referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil(3) exclude din domeniul său de aplicare articolele pirotehnice şi prevede că articolele pirotehnice necesită măsuri corespunzătoare care să asigure protecţia consumatorilor şi siguranţa publicului, precum şi că se are în vedere adoptarea unei directive suplimentare în acest domeniu.

(4) Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase(4) instituie cerinţe de siguranţă pentru unităţile în care sunt prezenţi explozivi, inclusiv substanţe pirotehnice.

(5) Articolele pirotehnice ar trebui să cuprindă articolele pirotehnice de divertisment, articolele pirotehnice de scenă şi articolele pirotehnice cu destinaţie tehnică, cum sunt generatoarele de gaz utilizate la airbaguri sau la dispozitive de pretensionare pentru centurile de siguranţă.

(6) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice articolelor pirotehnice aflate sub incidenţa Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime(5) şi a convenţiilor internaţionale relevante menţionate în directiva respectivă.

(7) În scopul de a asigura niveluri suficient de înalte de protecţie, articolele pirotehnice ar trebui să fie împărţite în categorii în primul rând în funcţie de gradul de risc pe care îl prezintă în ceea ce priveşte tipul de utilizare, scopul sau nivelul de zgomot.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...