Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 16/1995 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare Număr celex: 31995L0016

În vigoare de la 07.09.1995 până la 20.04.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Directivă nr. 33/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI ŞI PARLAMENTULUI EUROPEAN 95/16/CE
din 29 iunie 1995
de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 17 mai 1995,

întrucât statele membre sunt responsabile, pe teritoriul lor, pentru sănătatea şi siguranţa cetăţenilor;

întrucât alin. (65) şi (68) din Cartea albă privind realizarea pieţei interne, aprobată de Consiliul European în iunie 1985, prevede o nouă abordare a apropierii legislative;

întrucât Directiva Consiliului 84/529/CEE din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoarele cu acţionare electrică, hidraulică sau oleoelectrică4 nu asigură libera circulaţie a tuturor tipurilor de ascensoare; întrucât disparităţile dintre dispoziţiile obligatorii ale diferitelor sisteme naţionale pentru tipurile de ascensoare nereglementate de Directiva 84/529/CEE constituie bariere în calea comerţului în interiorul Comunităţii; întrucât, prin urmare, se impune armonizarea reglementărilor naţionale privind ascensoarele;

întrucât Directiva Consiliului 84/528/CEE din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la dispoziţiile comune pentru dispozitivele de ridicat şi manevrare mecanică5 serveşte ca directivă cadru pentru două directive specifice, respectiv Directiva 84/529/CEE şi Directiva Consiliului 86/663/CEE din 22 decembrie 1986 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la camioanele industriale autopropulsate6, abrogată de Directiva Consiliului 91/368/CEE din 20 iunie 1991 de modificare a Directivei 89/392/CEE de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la mecanisme7;

___________

1 JO C 62, 11.03.1992, p. 4 şi JO C 180, 02.07.1993, p. 11.

2 JO C 287, 04.11.1992, p. 2.

3 Avizul Parlamentului European din 29 octombrie 1992 (JO C 305, 23.11.1992, p. 114), Poziţia Comună a Consiliului din 16 iunie 1994 (JO C 232, 20.08.1994, p. 1) şi Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 1994 (JO C 305, 31.10.1994, p. 48).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...