Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 22/2004 privind instrumentele de măsurare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0022

În vigoare de la 30.04.2004 până la 20.04.2016, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 32/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN şI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind instrumentele de măsurare (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

___________

1 JOC 62 E, 27.2.2001, p.1 şi JOC 126 E, 28.5.2002, p. 368.

2 JOC 139, 11.5.2001, p.4.

3 Avizul Parlamentului European din 3 iulie 2001 (JOC 65 E, 14.3.2002, p. 34), poziţia comună a Consiliului din 22 iulie 2003 (JOC 252 E, 21.10.2003, p.1) şi poziţia Parlamentului European din 17 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Consiliului din 26 februarie 2004.

întrucât:

(1) O serie de instrumente de măsurare sunt reglementate de directive specifice, adoptate în temeiul Directivei 71/316/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la dispoziţiile comune atât pentru instrumentele de măsurare, cât şi pentru metodele de control metrologic4. Directivele specifice care sunt depăşite din punct de vedere tehnic sunt abrogate şi înlocuite de o directivă autonomă în acord cu Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare referitoare la armonizarea tehnică şi la standardizare5.

___________

4 JO L 202, 6.9.1971, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...