Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (94/9/CEE) Număr celex: 31994L0009

În vigoare de la 19.04.1994 până la 20.04.2016, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 34/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 martie 1994
privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire
la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate
utilizării în atmosfere potenţial explozive
(94/9/CEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189b din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât este de datoria statelor membre să protejeze pe teritoriul lor sănătatea şi securitatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice şi a bunurilor, în special a lucrătorilor, mai ales împotriva riscurilor rezultate din utilizarea echipamentelor şi a sistemelor care oferă protecţie împotriva atmosferelor potenţial explozive;

întrucât dispoziţii obligatorii din statele membre determină nivelul de securitate pe care trebuie să îl atingă echipamentul şi sistemele destinate utilizării în medii potenţial explozive; întrucât este vorba în general despre specificaţii electrice şi neelectrice care influenţează concepţia şi structura echipamentului care poate fi utilizat în atmosfere potenţial explozive;

întrucât cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de echipament diferă de la un stat membru la altul în ceea ce priveşte gradul de extindere şi procedurile de control; întrucât, în consecinţă, aceste diferenţe pot crea obstacole în calea comerţului în cadrul Comunităţii;

întrucât armonizarea legislaţiei naţionale este singurul mod prin care pot fi eliminate obstacolele în calea comerţului liber; întrucât acest obiectiv nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător numai de către statele membre; întrucât prezenta directivă nu stabileşte decât cerinţele indispensabile liberei circulaţii a echipamentelor cărora li se aplică;

întrucât regulamentele destinate eliminării obstacolelor de ordin tehnic din calea comerţului sunt necesare pentru a urma noua abordare prevăzută în Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985(3) care impune definirea cerinţelor fundamentale privind securitatea şi alte cerinţe ale societăţii, fără a reduce nivelurile de protecţie justificate existente în cadrul statelor membre; întrucât această rezoluţie prevede ca un număr foarte mare de produse să fie reglementate printr-o directivă unică pentru a evita modificările frecvente şi proliferarea directivelor;

________________

1 JO C 46, 20.02.1992, p. 19.

2 JO C 106, 27.04.1992, p. 9.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...