Back

Consiliul Comunităţilor Europene

Directivă privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la introducerea pe piaţă şi supravegherea explozivilor de uz civil Număr celex: 31993L0015

În vigoare de la 15.05.1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 93/15/CEE
din 5 aprilie 1993
privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la
introducerea pe piaţă şi supravegherea explozivilor de uz civil

CONSILIUL COMUNITĂŢII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât art. 8a din Tratat prevede instituirea pieţei interne nu mai târziu de 31 decembrie 1992;

___________

1 JO C 121, 13.05.1992, p. 19.

2 JO C 305, 23.11.1992, p. 128 şi JO C 115, 26.04.1993.

3 JO C 313, 30.11.1992, p. 13.

întrucât piaţa internă trebuie să cuprindă o zonă fără frontiere interne, în care să fie asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului, conform dispoziţiilor Tratatului,

întrucât art. 100a alin. (3) din Tratat prevede că, în propunerile sale privind siguranţa, Comisia trebuie să ia ca bază un nivel ridicat de protecţie;

întrucât libera circulaţie a bunurilor presupune îndeplinirea anumitor condiţii de bază; întrucât în special libera circulaţie a explozivilor presupune armonizarea legilor privind introducerea pe piaţă a acestora;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...