Back

Preşedintele României

Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.03.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 94 lit. a) şi al art. 99 alin. (1) din Constituţia României, precum şi al art. 5 alin. 1 şi 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu completările ulterioare aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999,

având în vedere propunerile Guvernului României, prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis din 22 noiembrie 1999 (anexele nr. 1 şi 2),

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 persoanelor menţionate în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se conferă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 persoanelor menţionate în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul decret.

*) Anexele nr. 1 şi nr. 2 se publică ulterior.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituţia României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Bucureşti, 26 februarie 2000.

Nr. 37.

se încarcă...