Back

Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 832/2011 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

În vigoare de la 08.12.2011

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I. -

Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) decesul soţului sau soţiei ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a soţului/soţiei acestuia - 3 zile lucrătoare;".

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Nicolae Horaţius Dumbravă

Bucureşti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 832.

se încarcă...