Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

În vigoare de la 04.11.2011

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,48 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În baza prevederilor art. 245 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.562.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

se încarcă...