Back

Preşedintele României

Decretul nr. 567/2000 privind conferirea ordinelor naţionale Steaua României, Serviciul Credincios şi Pentru Merit

În vigoare de la 01.12.2000

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 94 lit. a) şi al art. 99 alin. 1 din Constituţia României, precum şi al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A şi al art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, se conferă Ordinul naţional Steaua României, după cum urmează:

I. În grad de Comandor:

1. doamnei Maria Bieşu, artist liric, pentru talentul şi dăruirea cu care a slujit cântecul românesc;

2. domnului Ghenadie Ciobanu, compozitor, pentru sprijinul deosebit dat promovării culturii şi artei;

3. domnului Nicolae Dabija, poet, pentru remarcabila sa operă poetică şi implicarea sa activă în redeşteptarea spiritualităţii româneşti;

4. domnului Dumitru Matcovschi, poet, pentru remarcabila sa operă poetică şi implicarea sa activă în redeşteptarea spiritualităţii româneşti;

5. domnului Iurie Carasin, artist plastic, pentru talentul său deosebit şi implicarea sa în promovarea civilizaţiei româneşti;

6. domnului Tudor Catargă, artist plastic, pentru talentul său deosebit şi implicarea sa în promovarea civilizaţiei româneşti.

II. În grad de Ofiţer:

1. doamnei Rodica Avasiloaie, director adjunct al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, pentru merite deosebite în răspândirea culturii şi cărţii româneşti;

2. domnului Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, pentru contribuţiile sale deosebite la dezvoltarea învăţământului tehnic superior în limba română;

3. domnului Nicolae Bulat, directorul Muzeului din Soroca, pentru contribuţia sa remarcabilă la cunoaşterea istoriei naţionale;

4. doamnei Elena Dabija, director al Centrului Academic Internaţional "Mihai Eminescu" din Chişinău, pentru devotamentul şi competenţa arătate în slujba şi propagarea operei eminesciene;

5. doamnei Vera Osoianu, şef de secţie la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, pentru merite în difuzarea culturii româneşti;

6. domnului Petre Popa, directorul Direcţiei Cultură a judeţului Soroca, pentru contribuţia sa la sprijinirea culturii româneşti în judeţ;

7. domnului Oleg Serebrean, prorector al U.L.I.M., pentru contribuţiile sale remarcabile la dezvoltarea politologiei şi la propagarea valorilor democratice;

8. doamnei Claudia Şerşun, director al Direcţiei Cultură a judeţului Chişinău, pentru rolul său la propagarea valorilor culturale româneşti.

III. În grad de Cavaler:

1. domnului Ion Mistreţ, primarul comunei Paşcani, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea relaţiilor culturale şi economice cu România;

2. domnului Victor Rus, primarul oraşului Nisporeni, pentru rolul său deosebit şi activitatea neobosită depusă în vederea strângerii legăturilor culturale şi economice cu România.

Art. 2. -

Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, se conferă Ordinul naţional Serviciul Credincios, după cum urmează:

1. domnului Vladimir Beşleagă, scriitor, pentru merite cu totul deosebite în dezvoltarea literaturii române din Republica Moldova;

2. doamnei Eleonora Cercavschi, preşedintele Asociaţiei "Lumina" a pedagogilor din Transnistria, pentru eroismul şi abnegaţia cu care slujeşte învăţământul în limba română din Transnistria;

3. domnului Ion Iocev, directorul Şcolii româneşti din Tiraspol, pentru eroismul şi devotamentul cu care slujeşte învăţământul în limba română din oraşul Tiraspol;

4. domnului Alexei Marinat, scriitor, pentru merite cu totul deosebite în dezvoltarea literaturii române din Republica Moldova;

5. domnului Spiridon Vangheli, scriitor, pentru merite cu totul deosebite în dezvoltarea literaturii române din Republica Moldova;

6. doamnei Maria Roibu, directorul Şcolii româneşti din Tighina;

7. doamnei Nina Daghilieva, director al Liceului românesc din Comrat.

Art. 3. -

Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, se conferă Ordinul naţional Pentru Merit, după cum urmează:

I. În grad de Comandor:

1. doamnei Ana Bejan, prefect de Soroca, pentru rolul activ avut în promovarea legăturilor culturale, sociale şi economice cu România şi pentru dezvoltarea culturii naţionale în judeţul Soroca;

2. domnului Alexandru Bantoş, directorul Casei Limbii Române din Chişinău, pentru contribuţia sa remarcabilă la cunoaşterea limbii şi literaturii române;

3. domnului Val Butnaru, directorul publicaţiei "Jurnalul de Chişinău", pentru rolul deosebit pe care l-a avut în dezvoltarea presei în limba română;

4. doamnei Valentina Butnaru, preşedintele Asociaţiei "Limba Noastră cea Română", pentru contribuţia avută la promovarea limbii şi literaturii române;

5. domnului Vasile Botnaru, director adjunct al Agenţiei BASA PRESS, pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea presei independente;

6. domnului Gheorghe Ghimpu, preşedintele Asociaţiei Veteranilor Armatei Române şi a Victimelor Regimului Comunist de Ocupaţie, pentru grija deosebită acordată veteranilor Armatei Române şi a victimelor represiunii sovietice;

7. domnului Nicolae Negru, directorul Centrului Independent de Jurnalism, pentru contribuţii remarcabile la dezvoltarea eseului politic în limba română;

8. domnului Alexei Rău, directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, pentru merite deosebite în răspândirea culturii şi cărţii româneşti.

9. domnului Valeriu Săhărneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, pentru merite deosebite în dezvoltarea presei independente în limba română;

10. domnului Ion Şişicanu, rectorul Universităţii din Cahul, pentru contribuţii remarcabile la dezvoltarea învăţământului superior în limba română;

11. domnului Dumitru Ţâra, preşedintele Agenţiei de Ştiri "Moldpres", pentru contribuţia deosebită la cunoaşterea reciprocă a celor două state româneşti;

12. domnului Ion Zderciuc, sculptor, pentru remarcabilele transpuneri plastice ale operei eminesciene.

II. În grad de Ofiţer:

1. domnului Teodor Magder, director adjunct al Departamentului pentru funcţionarea limbilor şi relaţiilor dintre minorităţile naţionale, pentru contribuţii remarcabile la promovarea şi dezvoltarea armoniei interetnice;

2. domnului Oleg Stoicev, expert parlamentar, pentru merite remarcabile în promovarea culturii române şi a valorilor democratice.

III. În grad de Cavaler:

1. domnului Ion Bahnari, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bălţi, pentru contribuţia avută la dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu România;

2. preotului Ion Ciuntu, pentru merite remarcabile la promovarea valorilor creştine;

3. doamnei Teodora Rotaru, medic, poet, pentru activitatea depusă la redeşteptarea valorilor istoriei şi civilizaţiei româneşti.

Art. 4. -

Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Bucureşti, 1 decembrie 2000.

Nr. 567.

se încarcă...