Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 985/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

În vigoare de la 01.11.2011

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,93 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 26 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Adâncata" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 2 şi 3;

b) secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "70.100", iar la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.000";

- la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000";

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000";

- la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000";

- la poziţia 7, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "310.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.000"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "170.000"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "300"; la subpoziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "60.000"; la subpoziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: "180.000";

- la poziţia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.800";

- la poziţia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.200";

- la poziţia nr. 10, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa aferentă: 12.342 mp, cu vecinătăţile: la nord - tarlaua T 19 A 93, la sud - Covrig Maria, la est - Dumitru Aurel, la vest - T 19 A 93, drum acces 1 = 1.072 mp şi drum acces 2 = 376 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: "120.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/98, HG nr. 548/99 şi carte funciară nr. 283/27.04.2009"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "35.000";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: "79.000";

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: "47.000";

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: "19.000";

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: "67.000";

- la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.000";

- la poziţia nr. 18, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "170.000", la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000", iar la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.000";

- la poziţia nr. 19, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită = 355 mp, construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 5 camere şi o sală de spectacol, N - stradă, S - Simion Ion, E - DJ 201A, V - teren şcoală", coloana 5 va avea următorul cuprins: "110.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998 şi carte funciară nr. 293/30.06.2009", la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren = 1.198 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998";

- la poziţia nr. 20, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin Cultural Sat Patru-Fraţi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, învelită cu tablă, formată din două camere şi o sală de spectacol. Suprafaţa construită = 147 mp, N - Lospa Maria, S - Stroe Chiriac, E - Ivan Nache, V - DJ 201A", coloana 5 va avea următorul cuprins: "55.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, HG nr. 548/1999 şi carte funciară nr. 230/15.05.2009"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren = 459 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.200", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998";

- la poziţia nr. 21, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "After school sat Adâncata", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din două săli de clasă, suprafaţa construită = 183 mp, N - Padiu Ion-Gabriel, S - Primăria Adâncata, E - Tutu Leonard, V - Dj 201A, coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "art. 166 alin. 4 din Legea nr. 84/1995 şi carte funciară nr. 282/27.04.2009"; la subpoziţia nr. 2 coloana 5 va avea următorul cuprins:"10.000";

- la poziţia nr. 22, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, învelită cu tablă, formată din 8 săli de clasă şi un hol. Suprafaţa construită = 488,43 mp, magazie = 62,12 mp, N - Str. Şcolii, S - Ivascu Nicolae Ştefan Marian, Voicu Ion şi Crîngaşu Maria, E - Cămin cultural, Simion Ion şi Sălcianu Anica, V - Cristea Marin, brutărie, Breazu Alexandru şi Dragomir Gelu", coloana 5 va avea următorul cuprins: "180.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Art. 166 alin. (4) din Legea nr. 84/1995 şi carte funciară nr. 75/N specială din 17.02.2005", la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grădiniţă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă construită = 163 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2004", coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Art. 166 alin. 4 din Legea nr. 84/1995 şi carte funciară nr. 75/N specială din 17.02.2005";

- la poziţia nr. 22 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren = 7.450 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "50.000";

- la poziţia nr. 23, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală I-IV sat Patru-Fraţi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, învelită cu tablă, formată din 9 săli de clasă şi un hol, suprafaţa construită = 1.096 mp, N - Vica Ioana, S - stradă, E - Mitrea Maria, V Dj 201", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "140.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren = 3.719 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.000";

- la poziţia nr. 24, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, învelită cu ţiglă, formată din 3 săli de clasă şi un hol, suprafaţa construită = 456 mp, N - Marin Dorian, S - Radu Tudora, E - DJ 201A şi Barbu Aurica, V - stradă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren = 1.308 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.000";

- la poziţia nr. 24 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren staţie vid", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren = 140 mp, în curtea şcolii generale I-IV Panţoi", coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Art. 166 alin. (4) din Legea nr. 84/1995";

- la poziţia nr. 25, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "130.000", iar la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "13.000";

- la poziţia nr. 26, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.000", iar la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "500";

- la poziţia nr. 27, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "170.000", iar la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.000";

- la poziţia nr. 28, la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.000";

- la poziţia nr. 29, la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000";

- la poziţia nr. 30, la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 31 se introduc cincizeci şi cinci de noi poziţii, poziţiile nr. 32-86, conform anexei nr. 1;

d) la secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă poziţia nr. 1.

2. Anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucu" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile: nr. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42 şi 44;

b) secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 3, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasate în intravilan cu lungimea totală de 16.830 m; Suprafaţa totală a zonei de siguranţă de 136.000 mp: str. Rovine, cu lungimea de 670 m, str. Posada, cu lungimea de 290 m, Str. Independenţei, cu lungimea de 550 m, str. Călugăreni, cu lungimea de 330 m, Str. 1 Decembrie, cu lungimea de 200 m, str. Oituz, cu lungimea de 400 m, Str. Plevnei, cu lungimea de 250 m, str. Mărăşeşti, cu lungimea de 440 m, Str. Griviţei, cu lungimea de 740 m, str. Mihai Viteazul, cu lungimea de 2.000 m, str. Mircea cel Bătrân, cu lungimea de 630 m, str. Decebal, cu lungimea de 1.120 m, str. Traian, cu lungimea de 930 m, str. Aleea Gării, cu lungimea de 50 m, str. Nicolae Bălcescu, cu lungimea de 120 m, str. Ştefan cel Mare, cu lungimea de 100 m, str. Vlad Ţepeş, cu lungimea de 560 m, str. Tudor Vladimirescu, cu lungimea de 130 m, str. Matei Basarab, cu lungimea de 230 m, Str. Rozelor, cu lungimea de 200 m, Str. Ghioceilor, cu lungimea de 170 m, Str. Narcisei, cu lungimea de 180 m, Str. Teiului, cu lungimea de 650 m, Str. Trandafirilor, cu lungimea de 170 m, str. Stadion, cu lungimea de 260 m, Str. Crinului, cu lungimea de 220 m, Str. Eroilor, cu lungimea de 330 m, str. Cantemir, cu lungimea de 230 m, str. Brâncoveanu, cu lungimea de 750 m, str. Aurel Vlaicu, cu lungimea de 770 m, str. Sfântul Nicolae, cu lungimea de 600 m, str. Ovidiu, cu lungimea de 150 m, str. George Enescu, cu lungimea de 180 m, str. Ion Luca Caragiale, cu lungimea de 400 m, str. Mihai Eminescu, cu lungimea de 480 m, str. Marin Preda, cu lungimea de 150 m, str. Vasile Alecsandri, cu lungimea de 300 m, str. Constantin Brâncuşi, cu lungimea de 300 m, str. Ion Creangă, cu lungimea de 260 m, str. Mihail Sadoveanu, cu lungimea de 340 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1952-2006", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.633.480"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.494.640";

- la poziţia nr. 5, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasate în intravilan, cu lungimea totală de 3.600 m; str. Posada, cu lungimea de 500 m, Str. 1 Decembrie, cu lungimea de 800 m, str. Aleea Gării, cu lungimea de 100 m, str. Cuza Vodă, cu lungimea de 630 m, str. Ştefan cel Mare, cu lungimea de 500 m, str. Matei Basarab, cu lungimea de 470 m, Str. Bujorului, cu lungimea de 100 m, Str. Crizantemei, cu lungimea de 100 m, Str. Eroilor, cu lungimea de 400 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2006-2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.002.560"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa totală a zonei de siguranţă de 33.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "362.670";

- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Trotuare din beton", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: aferent DN 2A, pe ambele sensuri de circulaţie, drum judeţean 213 Bucu-Gheorghe Lazăr şi Aleea Gării, cu o lungime de 2.500 m şi suprafaţa de 3.750 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1978-2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "210.060";

- la poziţia nr. 9, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Staţie pompare, hidrofor şi rezervor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: limita de sud a comunei, în apropierea terenului de fotbal, construcţie din beton, cu suprafaţa de 157 mp, împrejmuire gard din beton", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "109.980"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "14.878";

- la poziţia nr. 10, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Puţuri forate", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: două puţuri de captare situate în apropierea staţiei de pompare, suprafaţa construită = 6 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.480"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "945";

- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Reţea de distribuţie apă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: arterele principale de circulaţie, lungime totală = 5.400 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "172.336";

- la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Platformă pentru depozitarea gunoiului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: în partea de nord a comunei, cu o suprafaţă de 10.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "33.600";

- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Spaţiu verde", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "564";

- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Spaţiu verde", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: centrul comunei, în faţa spaţiilor comerciale şi de prestări servicii ale Consumcoop Zonală Bucu, suprafaţa = 1.200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.940";

- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Spaţiu verde", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: intersecţia drum judeţean 213 Bucu-Gheorghe Lazăr cu Baza Siloz Bucu; suprafaţa = 1.953 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "34.080";

- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Spaţiu verde", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: intersecţia drum judeţean 213 Bucu-Mărculeşti cu drumul naţional 2A, suprafaţa = 2.200 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "26.576";

- la poziţia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren de fotbal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: în centrul comunei, în spatele căminului cultural, suprafaţa = 11.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "177.100";

- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cimitir vechi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: la vest de Str. Eroilor, la sud de str. Vlad Ţepeş şi la est de str. Matei Basarab, suprafaţa = 11.375 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "49.595";

- la poziţia nr. 33, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: centrul comunei, la intersecţia drumului naţional 2A cu str. Ştefan cel Mare, clădire cu suprafaţa construită de 170 mp, parter + un etaj, zidărie din cărămidă la parter şi lemn la etaj; acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi având 21 de încăperi, împrejmuită cu gard din piatră şi fier forjat", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "476.430"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "31.218";

- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin cultural", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: centrul comunei, la sud de drumul naţional 2A; Clădire cu suprafaţa construită de 500 mp, parter, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi având 8 încăperi, include şi biblioteca comunală", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "532.070";

- la poziţia nr. 34 se adaugă o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 2, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren aferent suprafaţă de 2.000 mp şi vecinătăţile: nord - drumul naţional 2A (str. Calea Bucureşti), est - str. Stadion, sud - teren de fotbal, vest - unitate aparţinând Consumcoop Zonală Bucu", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "34.900";

- la poziţia nr. 35, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grădiniţa de copii Bucu", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: centrul comunei, la nord de drumul naţional 2A, clădire cu suprafaţa construită de 350 mp, parter + un etaj, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi având 15 încăperi", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "502.510"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă = 1.200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.940";

- la poziţia nr. 37, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Dispensar medical comunal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: centrul comunei, la nord de drumul naţional 2A, clădire cu suprafaţa construită de 370 mp, parter + un etaj, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi având 15 încăperi", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "445.450"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa = 1.200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.940";

- la poziţia nr. 38, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală cu clasele I-VIII - corpul A", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: la intersecţia drumului naţional 2A cu drumul judeţean 213 Bucu-Gheorghe Lazăr, suprafaţa construită de 282,70 mp, parter, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, construită în 1954, consolidată şi renovată în anul 2007", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1954", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "546.240"; la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Corpul B - local şcoală", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită - 318,70 mp, parter zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, construit în 1970, consolidat şi renovat în anul 2007", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1970", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "604.750"; la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Corpul C - local şcoală", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită de 233,50 mp, parter, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă, construit în anul 2008"; la subpoziţia nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "768.140"; la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Magazie de lemne", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită de 63 mp, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.420"; la subpoziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "8.840 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "154.258".

- la poziţia nr. 38 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 6, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Atelier şcoală", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă construită de 190 mp, zidărie cărămidă, acoperit cu plăci de azbociment", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1980", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.090";

- la poziţia nr. 43, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Salon de festivităţi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare: str. Constantin Brâncuşi, clădire cu suprafaţa construită de 224 mp, parter, zidărie din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi având două încăperi, consolidată şi renovată în anul 2006", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "107.040"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "30.200";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 44 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 45-48, conform anexei nr. 2;

d) la secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă poziţia nr. 1.

3. Anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căzăneşti" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Căzăneşti";

b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 3, 20, 28, 30 şi 31;

c) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Str. Nordului - asfalt 400 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "301.365"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "244.822";

- la poziţia nr. 2, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime totală = 11.990 m: str. Izlaz - 400 ml, Str. Nouă - 415 ml, Str. Prunului - 870 ml, Str. Viilor - 132 ml, Str. Cireşului - 390 ml, str. Gavrilescu - 670 ml, Str. Nordului - 1.140 ml, Str. Şcolii Vechi - 1.135 ml, str. Dascăl Vasile Popescu - 640 ml, str. Învăţător Năchiţă Năstase - 665 ml, Str. Dispensarului - 710 ml, Str. Muzicanţilor - 270 ml, Str. Bentului - 362 ml, Str. Eternităţii - 200 ml, Str. Pompierilor - 400 ml, Str. Depozitului - 600 ml, Str. Stadionului - 429 ml, Str. Morii - 150 ml, Str. Ialomiţei - 390 ml, Str. Lalelelor - 670 ml, Str. Căldărarilor - 280 ml, Str. Narciselor - 355 ml, Str. Agricultorilor - 357 ml, str. Câmpeni - 360 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.505.482"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.419"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.314.600";

- la poziţia nr. 4, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "3.922 mp aferenţi şos. Bucureşti şi Str. Gării", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "358.289"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.071.096";

- la poziţia nr. 5, la subpoziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.682"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.202";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.609"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.202";

- la poziţia nr. 7, la subpoziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.069"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.202";

- la poziţia nr. 8, la subpoziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.069"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.202";

- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de alimentare cu apă - aducţiune, distribuţie", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime conductă alimentare cu apă: 756 m, lungime distribuţie: 4.985 m", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "226.523";

- la poziţia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "325.290";

- la poziţia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "138.095";

- la poziţia nr. 12, coloana 4 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "138.095";

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.882";

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: "9.764";

- la poziţia nr. 15, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.253"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.636";

- la poziţia nr. 16, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.896"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "759.492"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "46.144"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "22.151"; la subpoziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "13.601";

- la poziţia nr. 17, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "28.176"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.298.917";

- la poziţia nr. 18, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, acoperită cu plăci de beton, suprafaţă construită - 672 mp, vecini: E - teatru de vară, V - teren primărie, N - cămin cultural, S - teren sport", coloana 5 va avea următorul cuprins: "422.378", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 84/1995, Legea nr. 213/1998, Carte funciară nr. 145/N cu nr. cadastral 538"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.783"; la subpoziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă aferentă - 5.403 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "398.924"; la subpoziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă construită - 81 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "17.581";

- la poziţia nr. 19, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţă construită - 412 mp, vecini: E - drum stradal, V biserica, N - Dumitru Zoia, S - drum naţional 2A", coloana 5 va avea următorul cuprins: "244.004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 84/1995, Legea nr. 213/1998, Carte funciară nr. 145/N cu nr. cadastral 540"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren = 50 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.454"; la subpoziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Gard din sârmă plasă, lungime = 106 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.897"; la subpoziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren = 1.815 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "116.358";

- la poziţia nr. 21, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "219.952"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă aferentă - 1.019 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: "88.408", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 84/1995, Legea nr. 213/1998, Hotărârea Consiliului local nr. 10 din 18.02.2009"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.246";

- la poziţia nr. 22, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "232.182"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "98.677"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.915";

- la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: "23.874";

- la poziţia nr. 24, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "76.483"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "13.737"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.690";

- la poziţia nr. 25, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "464.027"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă aferentă - 1.042,24 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: "76.483", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Hotărârea Consiliului local nr. 10 din 18.02.2009";

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: "177.532";

- la poziţia nr. 27, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "332.813"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "190.553";

- la poziţia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: "81.815";

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.580";

- la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.974";

d) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 33 se introduc cincisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 34-48, conform anexei nr. 3;

e) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

4. Anexa nr. 19 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciocârlia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 8 şi 14;

b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri de piatră şi asfaltate comuna Ciocârlia", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum asfaltat DC 11, lungimea 1.550 m, Str. Principală; drumuri pietruite sat Ciocârlia: Str. Viilor, drum cu lungimea totală de 730 m, format din tronsonul nr. 1, L = 627 m, şi tronsonul nr. 2, L = 103 m, suprafaţa = 8.760 mp, Str. Soarelui, L = 415 m, suprafaţa = 5.076 mp, Str. Castanilor, lungimea totală de 625 m, formată din tronson nr. 1, L = 207 m, şi tronson nr. 2, L = 418 m, suprafaţa = 7.500 mp, Str. Lacului, cu lungimea de 1.108 m, suprafaţa = 13.464 mp; zona de siguranţă, în suprafaţă totală de 54.490 mp; trotuare din plăci de beton cu lăţimea de 1 m, în lungime totală de 500 m; drumuri de piatră sat Cotorca: Str. Lalelelor, cu lungimea de 457 m, suprafaţa = 5.520 mp, Str. Labirintului, cu lungimea totală de 705 m, formată din tronson nr. 1, L = 452 m, şi tronson nr. 2, L = 253 m, suprafaţa = 8.460 mp, Str. Arcului, cu lungimea de 485 m, suprafaţa = 5.880 mp, Str. Sudului, cu lungimea totală de 370 m, formată din tronson nr. 1, L = 54 m, şi tronson nr. 2, L = 316 m, suprafaţa = 4.440 mp, Str. Merilor, cu lungimea totală de 300 m, formată din tronson nr. 1, cu lungimea de 167 m, şi tronson nr. 2, cu lungimea de 133 m, suprafaţa = 3.480 mp, Str. Perilor, cu lungimea totală de 300 m, formată din tronson nr. 1, cu lungimea de 180 m, şi tronson nr. 2, cu lungimea de 120 m, suprafaţa = 3.600 mp; zona de siguranţă în suprafaţă de 11.800 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.519.387";

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Str. Salcâmilor, cu lungimea totală de 750 m, formată din tronsonul 1, L = 140 m, şi tronsonul 2, L = 610 m, suprafaţa = 9.000 mp, aleea Calea Bucureşti, cu lungimea de 975 m, suprafaţa = 1.950 mp, Str. Stejarului, cu lungimea de 400 m, suprafaţa = 3.910 mp, Str. Liliacului, cu lungimea de 180 m, suprafaţa = 1.800 mp, Str. Nucului, cu lungimea de 120 m, suprafaţa = 1.200 mp, Str. Zorilor, cu lungimea de 270 m, suprafaţa = 3.240 mp, Str. Zefirului, cu lungimea de 110 m, suprafaţa = 1.320 mp, Str. Stadionului, cu lungimea de 300 m, suprafaţa = 3.600 mp, Str. Crinului, cu lungimea de 254 m, suprafaţa = 3.048 mp, Str. Viitorului, cu lungimea de 250 m, suprafaţa 3.000 mp, Str. Lujerului, cu lungimea de 290 m, suprafaţa = 3.480 mp, Str. Apusului, cu lungimea de 300 m, suprafaţa = 3.600 mp, Str. Berzelor, cu lungimea de 260 m, suprafaţa = 3.120 mp, Str. Bălţii, cu lungimea de 250 m, suprafaţa = 15.000 mp, Str. Primăverii, cu lungimea de 620 m, suprafaţa = 7.440 mp, Str. Orizontului, cu lungimea de 630 m, suprafaţa = 7.560 mp, Str. Răsăritului, cu lungimea de 530 m, suprafaţa = 6.360 mp, Str. Muncii, cu lungimea de 547 m, suprafaţa = 6.564 mp, Str. Păcii, cu lungimea de 640 m, suprafaţa = 7.680 mp, zonă de siguranţă cu suprafaţa de 8.870 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "210.705";

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Str. Sudului, cu lungimea totală de 370 m, formată din tronson 1, L = 54 m, şi tronson 2, L = 316 m, suprafaţa = 4.440 mp, Str. Nordului, cu lungimea de 310 m, suprafaţa = 3.720 mp, str. Calea Bucureşti, cu lungimea de 925 m, suprafaţa = 3.700 mp, Str. Bisericii, cu lungimea totală de 907 m, formată din tronson 1, cu lungimea de 360 m, şi tronson 2, cu lungimea de 547 m, suprafaţa = 4.320 mp, Str. Crinului, cu lungimea de 260 m, suprafaţa = 3.120 mp, Str. Crăiţelor, cu lungimea de 410 m, suprafaţa = 4.920 mp, Str. Zambilelor, cu lungimea de 210 m, suprafaţa = 2.520 mp, zonă de siguranţă - suprafaţa de 19.300 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "458.467";

- la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "74.114";

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "79.173";

- la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: "148.229";

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: "63.368";

- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire sediul Consiliului local", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă P+1, fundaţie din beton, acoperiş tip terasă cu izolaţie carton şi smoală, în care sunt incluse sediul postului de poliţie, locuinţa de serviciu a şefului postului de poliţie, dispensarul uman, cu suprafaţa aferentă de 1.824 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "498.088";

- la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Sediul primăriei vechi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din paiantă, fundaţie beton, acoperiş tablă, în care funcţionează Oficiul Poştal Ciocârlia, dispensarul veterinar, cu suprafaţa aferentă de 1.976 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "134.142";

- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Sediu cămin cultural", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă în care funcţionează biblioteca comunală, cu suprafaţa aferentă de 1.155 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "524.895";

- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire şcoală cu clasele I-IV Ciocârlia", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie cărămidă, fundaţie din beton, învelită cu tablă, în terenul aferent clădirii în suprafaţă de 1.720 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "182.815";

- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire Şcoală cu clasele I-IV Cotorca", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, fundaţie beton, învelită cu tablă, cu teren aferent în suprafaţă de 1.705 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "105.177";

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bazin nr. 1, situat în T.10, P 173, suprafaţa de 67.500 mp, bazin nr. 2, situat în T.10, P.172, suprafaţa 40.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "700.000";

- la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Bazin nr. 3, în suprafaţă de 80.000 mp, bazin nr. 4, în suprafaţă de 100.000 mp, bazin nr. 5, în suprafaţă de 60.000 mp, bazin nr. 6, în suprafaţă de 134.200 mp, bazin nr. 7, în suprafaţă de 39.700 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.700.000";

- la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Soclul în beton, monument din mozaic, cu cruce din marmură", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.400";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 17 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 18-28, conform anexei nr. 4;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

5. Anexa nr. 20 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciochina" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 25, 35, 36 şi 38;

b) secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.500 m şi lăţime 5 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "651.320"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "37.690";

- la poziţia nr. 2, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 16.000 m şi lăţime = 4 m, după cum urmează: str. Halta Veche-Ds. 398; Str. Eternităţii-Ds. 491 + Ds. 1448; Str. Târgului-Ds. 1448; Str. Primăriei-Ds. 936 + Ds. 1264 + Ds. 660; Str. Morii-Ds. 936; Str. Pomilor-Ds. 936; Str. Ialomiţei-Ds. 1451; Str. Crizantemei-Ds. 1355; Str. Rozelor-Ds. 1605; Str. Vânătorului-Ds. 659; Str. Mare-Ds. 1914; Str. Lacului-Ds. 2133; Str. Şcolii- Ds. 1742; str. Oituz-Ds. 2036; str. Prelungirea Oituz-Ds. 2051; str. Halta Nouă-Ds. 937 + Ds. 318; Str. Podului-Dj. 988; Str. SperanţeiDs. 1128 + Ds. 922; Str. Primăverii-Ds. 795; Str. Toamnei-Ds. 856; Str. Brutăriei-Ds. 165; Str. Nordului-Ds. 53; Str. Viilor-Ds. 15; str. Aleea Castanilor-Ds. 325; str. Bucureştii Noi; Str. Zăpezii; Str. Veseliei-Ds. 1057; Str. Bisericii-Ds. 1776; Str. Scurtă-Ds. 1090; Str. Monumentului; str. Prelungirea Primăriei", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.128.570"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "777.123"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "37.690";

- la poziţia nr. 3, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 11.000 m şi lăţime = 4 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.463.400"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "498.654"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.560";

- la poziţia nr. 4, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 7.000 m şi lăţime = 4 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "931.250"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "317.325"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "41.710";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 1.500 m şi lăţime = 4 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "145.711"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "72.855";

- la poziţia nr. 7, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 2.000 m şi lăţime = 4 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "181.329"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "90.664";

- la poziţia nr. 8, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 3.000 m şi lăţime = 4 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "271.993"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "135.997";

- la poziţia nr. 9, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 1.500 m şi lăţime = 4 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "135.997"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "67.998";

- la poziţia nr. 9 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum pietruit sat Piersica", coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungime = 1.500 m şi lăţime = 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2002", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "199.550";

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: "540.262";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: "456.864";

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.129.457";

- la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: "129.521";

- la poziţia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: "129.521";

- la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: "113.330";

- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: "113.330";

- la poziţia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: "113.330";

- la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: "113.330";

- la poziţia nr. 24, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Sediul Primăriei Ciochina şi Biblioteca Comunală Ciochina", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construit din cărămidă, acoperit cu tablă, suprafaţa construită - 210 mp, vecini: E - casa parohială, V - stradă, N - stradă, S - dispensarul veterinar", coloana 5 va avea următorul cuprins: "200.400"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "63.510"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "152.187";

- la poziţia nr. 24 se introduc două noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 5 şi 6, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa = 2.000 mp, vecini: la E - stradă, la V - Moise Aurelia, la N - Căminul Cultural Ciochina, la S - Ispas Aurica", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1990", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.219";
la subpoziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan Primăria Ciochina", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa = 200 mp, vecini: la E, V şi N - Petcu Elena, la S - stradă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1990", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.219";

- la poziţia nr. 26, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construit din cărămidă, acoperit cu tablă, suprafaţa construită - 389 mp, vecini: E - stradă, V - Costache Ioana, N - stradă, S - teren primărie", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "471.060";

- la poziţia nr. 26 se introduc două noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 3 şi 4, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Baracă metalică", coloana 3 va avea următorul cuprins: "18 mp, din tablă, acoperită cu tablă, anul 1990, cu următorii vecini: la E - Cămin cultural Ciochina, la V - Moise Aurelia, la N - stradă, la S - Cămin cultural Ciochina", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1990", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "850";
la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent barăcii metalice", coloana 3 va avea următorul cuprins: "1.800 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1990", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "136.968";

- la poziţia nr. 27, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "147.859"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "148.949";

- la poziţia nr. 28, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "150.940"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "67.027";

- la poziţia nr. 29, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "192.760"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "159.796";

- la poziţia nr. 29 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Puţ forat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "30 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2006", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.220";

- la poziţia nr. 30, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa construită - 970 mp, vecini: E - stradă, V - Constantin Silvian, N - Alecu Dumitru, S - stradă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "359.300"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "555.481";

- la poziţia nr. 30 se introduc şase noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 3-8, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Magazie Şcoala Ciochina", coloana 3 va avea următorul cuprins: "105 mp, din cărămidă, acoperită cu tablă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1973", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.540";
la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grup sanitar Şcoala Ciochina", coloana 3 va avea următorul cuprins: "42 mp, din cărămidă, acoperit cu tablă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2002", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "47.890";
la subpoziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Puţ forat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "h = 30 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2002", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.740";
la subpoziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Bazin ape uzate", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cuvă din beton, 16 mc, capac metalic", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2002", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.510";
la subpoziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Reţea exterioară apă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Ţeavă galvanizată Φ 1,1/2 - 30 ml", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2002", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.620";
la subpoziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Reţea exterioară conducte", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Reţea exterioară gaze, ţeavă neagră trasă (Φ 1) 25 ml", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2002", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.370";

- la poziţia nr. 31, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa construită - 350 mp, vecini: E - stradă, V - Gheorghe Anton, N - stradă, S - teren primărie", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.750"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "558.557";

- la poziţia nr. 31 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grup sanitar Şcoala Borduşelu de Sus", coloana 3 va avea următorul cuprins: "20 mp, din cărămidă, acoperit cu tablă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1968", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.950";

- la poziţia nr. 32, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa construită - 300 mp, vecini: E - Ghica Alexandrina, V - Borduşelu de Jos, N - Fetica Nicolae, S - stradă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "123.670"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "454.293";

- la poziţia nr. 33, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, acoperită cu tablă şi ţiglă, suprafaţa construită - 465 mp, vecini: E - stradă, V - Ionescu Constantin, N - stradă, S - Zaharia Gheorghe", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "212.770"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "536.215";

- la poziţia nr. 33 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire magazie şi grup sanitar Orezu", coloana 3 va avea următorul cuprins: "56 mp, din cărămidă, acoperită cu tablă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1965", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.820";

- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa 1.100 mp, cu următoarele vecinătăţi: la E - teren primărie, la V - stradă, la N - Stroe Ecaterina, la S - teren primărie", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1965", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "79.200";

- la poziţia nr. 37, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construită din cărămidă, P + 1, acoperită cu azbociment, suprafaţa construită - 360 mp, vecini: E - stradă, V - Stan George, N - drum, S - Vasile Marian", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "146.380"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "197.843";

- la poziţia nr. 37 se introduc două noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 3 şi 4, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Magazie Casa specialistului Ciochina", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită = 32 mp, din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1971", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.070";
la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grup sanitar Casa specialistului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "12 mp, din cărămidă, acoperit cu plăci de azbociment", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1971", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.420";

- la poziţia nr. 39, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.217";

- la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Monumentul eroilor Ciochina", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construit din beton şi cărămidă, suprafaţa construită 1 mp, vecini: E - stradă, V - Căminul cultural, N - Căminul cultural, S - stradă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1945", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.000";

- la poziţia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Monumentul eroilor sat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construit din beton şi cărămidă, suprafaţa construită 4 mp, vecini: E - stradă, V - şcoala, N - stradă, S - şcoală", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1945", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.000";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 41 se introduc douăzeci şi două de noi poziţii, poziţiile nr. 42-63, conform anexei nr. 5;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

6. Anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciulniţa" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 5 şi 25;

b) secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite: str. Alexandru Pribegeanu (732 ml); Str. Ariei (221 ml); Str. Dropiei (283 ml); Str. Pietrişului (137 ml); Str. Dealului (78 ml); str. Nisipuri (516 ml); Str. Bărăganului (301 m); Str. Bisericii (168 ml); Str. Şcolii (353 ml); Str. Luncii (78 ml); Str. Soarelui (327 ml); Str. Cerealelor (720 ml); Str. Grădinii (122 ml); Intrarea Nordului (204 ml); Str. Unirii (290 ml); Str. Grâului (334 ml); Str. Poliţiei (147 ml); Str. Pogoanelor (440 ml); Str. Gării (670 ml); Str. Grădiniţei (116 ml); Str. Morii (60 ml); Str. Eternităţii (40 ml); Str. 1 Mai (186 ml); Str. Liliacului (182 ml); Str. Tineretului (114 ml); Str. Sudului (85 ml); Str. Păcii (110 ml); Str. Mărului (126 ml); str. Stânjenei (191 ml); suprafaţă = 30.799,05 mp, lungime = 6.599 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "782.295"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ: str. Viitor (75 ml); Str. Libertăţii (110 ml); Str. Gării (521 ml); ramificaţie Str. Gării: Ds 20 (27 ml); Ds 15 (17 ml); Ds 10 ( 30 ml); Ds 5 ( 34 ml); zona Movilă: Ds 372 (70 ml); Ds 11 (120 ml); Ds 18 (48 ml); suprafaţă = 6.368 mp, lungime = 1.052 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "48.274"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "60.000";

- la poziţia nr. 2, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite: str. Nicolae Labiş (694 ml); Str. Salcâmilor (360 ml); str. Fraţii Buzeşti - parţial (125 ml); str. I. L. Caragiale (216 ml); str. Al. Vlahuţă (434 ml); Str. Nordului - parţial (195 ml); suprafaţa = 6.805 mp, lungime = 2.024 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "175.605"; la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ: str. Fraţii Buzeşti (180 ml); Str. Nordului (110 ml); str. Traian (265 ml), Str. Rampei (96 ml), alee cimitir (100 ml), suprafaţa = 2.719 mp, lungime = 751 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "13.949";

- la poziţia nr. 2 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Zona de protecţie", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă = 14.400 mp, 2.400 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "43.200";

- la poziţia 3, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum din beton: lungime = 22 m, suprafaţă = 88 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.068"; la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ şi pietruite", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite: str. Viitor (100 ml); Str. Luncii - parţial (245 ml); Str. Şcolii (456 ml); Str. Izlazului (135 ml); Str. Morii - parţial (75 ml); Str. Donici - parţial (421 ml); Str. Plopilor (225 ml); drumuri de pământ: Str. Luncii (280 ml), Str. Morii (225 ml); str. Donici (150 ml); suprafaţă = 9.600 mp, lungime = 655 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "16.327";

- la poziţia nr. 3 se introduce o nouă subpoziţie, subpoziţia nr. 3, după cum urmează: coloana 2 va avea următorul cuprins: "Zonă de siguranţă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă = 9.600 mp, 1.600 ml", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1904", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "28.800";

- la poziţia nr. 4, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ sat Poiana", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ: str. Salcâmi (124 ml); Str. Spicului (55 ml); suprafaţă = 716 mp, 179 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.673"; la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite sat Poiana", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite: str. Ştefan cel Mare (522 ml); str. Nicolae Bălcescu (356 ml); str. Mihai Viteazul (453 ml); Str. Bujorului (50 ml); str. Dragoş Vodă (284 ml); Str. Trandafirilor (525 ml); Str. Revoluţiei (710 ml); Str. Fântânii (320 ml); Str. Teilor (237 ml); Str. Podului - 1.340 ml (DC 52 - 602 ml); Str. Tătarca (60 ml); Str. Morii (85 ml); Str. Primăverii (1.133 ml); Str. Zimbrului (55 ml); Str. Izlazului (100 ml); Str. Zorelelor (572 ml); Str. Mărului (170 ml); Str. Luncii (70 ml); str. Panduri (110 ml); Str. Plopilor (125 ml); Str. Păcii (217 ml); str. Răzoare (315 ml); str. Tudor Vladimirescu (355 ml); suprafaţa = 57.087 mp, lungime = 8.164 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.449.931";

- la poziţia nr. 4 se introduc două noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 3 şi 4, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri asfaltate sat Poiana", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri asfaltate: DC 52 (str. Tudor Vladimirescu), lungime = 644 m, suprafaţa = 3.542 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "420.977,97";
la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum din beton sat Poiana", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum din beton: Str. Şcolii Noi (185 ml), suprafaţa = 1.850 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "106.560";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ sat Poiana, cartier Ghimpaţi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri de pământ: str. Deleni, suprafaţa = 472,5 mp, lungime = 135 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.424"; la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite sat Poiana, cartier Ghimpaţi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri pietruite: DC 24 - str. Mihai Eminescu (2.363 ml); str. Ion Creangă (275 ml); str. Vasile Alecsandri (200 ml); str. Tudor Vladimirescu (360 ml); Str. Primăverii (604 ml); Str. Bisericii (224 ml); suprafaţa = 23.622,9 mp, 4.026 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "600.022";

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: "42.946,89";

- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren = 8.400 mp, situat în satul Ciulniţa, tarlaua 23, parcela 686, vecini: N - clădire C.L. Ciulniţa; S - teren arabil; E - drum stradal; V - Georgescu Emanoil, împrejmuire - plasă sârmă pe stâlpi din metal, H = 1,5 m, 380 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "54.880";

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren = 8.184 mp, tarlaua 55, parcela 498, vecini: N - Lungu Ion şi Ivancea Stelian; S - drum; E - drum; V - drum, împrejmuire - plasă sârmă pe stâlpi din metal, H = 1,5 m, 122 ml", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "52.592";

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.721,73";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: "9.807";

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.565";

- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cimitir sat Poiana, cartier Ghimpaţi", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.565";

- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire Consiliul Local Ciulniţa şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, renovată în anul 1972-1973, suprafaţa = 175 mp, compusă din şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan, finisaje interioare, împrejmuire din prefabricate beton, H = 2 m, 510 ml, plus anexă şi teren aferent cu suprafaţa = 875 mp; tarlaua 23, parcela 687; - vecini: N - drum judeţean; S - teren fotbal; E - drum; V - cămin cultural", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "131.661";

- la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin cultural sat Ciulniţa şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 310 mp, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din PVC, împrejmuire din plasă sârmă, H = 1,2 m, 18 ml, teren aferent cu suprafaţa = 1.034 mp; tarlaua 23, parcela 688; vecini: N - drum judeţean; S - teren fotbal; E - sediul Primăriei; V - Georgescu Emanoil", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "143.750";

- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin cultural sat Ion Ghica şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 128 mp, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire - scândură, 160 ml, teren aferent cu suprafaţa = 1.500 mp; vecini: N - drum judeţean; S - Militaru Traian; E - Grigore Florin; V - Militaru Traian", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "39.685";

- la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin cultural sat Ivăneşti şi teren aferent", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.293";

- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin cultural sat Poiana, cartier Ghimpaţi, şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 200 mp, compus din două camere, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire 200 ml, teren aferent cu suprafaţa = 2.500 mp, vecini: N - drum; S - Pleşea Ion; E - Petre Vasilica; V - drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "49.927";

- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală cu clasele I-VIII sat Ciulniţa şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire cu structura din zidărie portantă, suprafaţa = 924 mp, compusă din 7 camere, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, anexă, împrejmuire - panouri din plasă de sârmă, H = 1,5 m, teren aferent cu suprafaţa = 5.197,50 mp, tarlaua 9, parcela 281, vecini: N - Baraboi Ion; S - drum judeţean; E Dinu Ion; V - drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "435.221,56";

- la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală cu clasele I-IV sat Ion Ghica şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire cu structura din zidărie portantă, suprafaţa = 112 mp, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare anexă - zidărie portantă, 10 mp, împrejmuire - plasă sârmă pe stâlpi din lemn, teren aferent cu suprafaţa = 2.884 mp, vecini: N - drum stradal; S - drum judeţean; E - Didiţă Doru; V - Vişan Petru", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "223.266,45";

- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală cu clasele I-IV sat Ivăneşti şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 112 mp, compusă dintr-o cameră, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan, tâmplărie interioară din lemn, finisaje interioare, împrejmuire - panouri plasă sârmă pe stâlpi din metal, 136 ml, teren aferent cu suprafaţa = 998 mp, vecini: N - Primărie; S - drum; E - Popescu Gheorghe; V - drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "143.302,32";

- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală cu clasele I-IV «Petrache Poienaru» sat Poiana teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 621 mp, compusă din 6 camere, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, anexă metalică 28 mp, anexă din zidărie portantă, suprafaţa = 14,60 mp, împrejmuire - plasă sârmă pe stâlpi din lemn, teren aferent cu suprafaţa = 2.800 mp, vecini - N - drum; S - Primărie; E - drum; V - Parohie şi Oprea Mircea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "143.302,32";

- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală cu clasele I-IV sat Poiana, cartier Ghimpaţi, şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan, tâmplărie interioară din lemn, finisaje interioare, suprafaţa 112 mp, anexă - zidărie portantă, suprafaţa = 38 mp, împrejmuire - plasă sârmă pe stâlpi din lemn, 48 ml, teren aferent cu suprafaţa = 3.000 mp, vecini: N - Primărie; S - drum; E - drum; V - Anghel Maria", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "192.147,31";

- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grădiniţă sat Ciulniţa şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 120 mp, compusă din două camere, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire scândură, 84 ml, teren aferent cu suprafaţa = 320 mp, tarlaua 25, parcela 726, vecini: N - drum judeţean; S - Ilie Gheorghe; E Vlad Gheorghe; V - Pietroiu Ilie", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "28.219";

- la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Locuinţă socială sat Ciulniţa şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire P+E - cadre din beton armat, suprafaţa = 200x2 mp, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire - scândură, 170 ml, teren aferent cu suprafaţa = 1.750 mp, tarlaua 11, parcela 350, vecini: N - Neicu Ion; S - drum judeţean; E - Budu Stelian; V - drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "396.504";

- la poziţia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Locuinţă socială sat Ciulniţa şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire P+E - cadre din beton armat, suprafaţa = 200 x 2 mp, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire - scândură, 128 ml, teren aferent suprafaţa = 715 mp, tarlaua 17, parcela 540, vecini: N - drum judeţean; S - Mustăţea Constantin; E - Stoica Firică; V - drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "391.272";

- la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Casa agronomului sat Ivăneşti şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Structură din zidărie portantă, suprafaţa = 64 mp, compusă din 4 camere, şarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire - plasă sârmă pe stâlpi din lemn, 153 ml, teren aferent cu suprafaţa = 2.674 mp, vecini: N - Vintilă Sofia; S - şcoală; E - Chiţan Ion; V - drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "23.911";

- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire poştă şi teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire din paiantă, suprafaţa = 28 mp, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, tâmplărie din lemn, finisaje interioare, împrejmuire - stâlpi din beton, plăci prefabricate şi plasă de sârmă, 123 ml, teren aferent cu suprafaţa = 578 mp, vecini: S - Tîrcavu Tudorel; N - drum judeţean; E - Mihai Ion; V - Lăderu Dumitru", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.639";

- la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: "16";

- la poziţia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8";

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8";

- la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Monument sat Poiana, cartier Ghimpaţi", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "8";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 33 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 34-43, conform anexei nr. 6;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

7. Anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fierbinţi-Târg" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Fierbinţi-Târg";

b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 3, 10, 13, 17, 32, 33, 34 şi 35;

c) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Sediu consiliu local", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - Mihalcea Iordan şi domeniul privat al statului, E - şcoala generală (local vechi), S - calea Bucureşti, V - Str. Zambilei; sediu consiliu local, suprafaţa construită 224 mp; magazie 1, suprafaţa construită 81 mp; remiza PSI, suprafaţa construită 131 mp; garaj auto 1, suprafaţa construită 20 mp; magazie 2, suprafaţa construită 18 mp; garaj auto 2, suprafaţa construită 42 mp; grup sanitar, suprafaţa construită 5 mp; teren aferent, suprafaţa 2.688 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "232.000";

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Căminul cultural Fierbinţi-Târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - calea Bucureşti, E - Str. Căminului, S - dispensar uman, V - remiză liceu; clădire cămin cultural P+1E+M (parţial), suprafaţa construită 174,25 mp; teren aferent 300 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "155.000";

- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală Fierbinţi-Târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în oraşul Fierbinţi-Târg, număr cadastral 1305, vecini: N - Str. Oborului; E - piaţa agroalimentară şi S.C. Rapid Trans - S.R.L., E - Grup Şcolar Fierbinţi, V - calea Urziceni; grădiniţa P+1, suprafaţa construită 237 mp; anexă grădiniţă, suprafaţa construită 26 mp; şcoala P+1, suprafaţa construită 473 mp; sala de sport, suprafaţa construită 485 mp; şcoala veche, suprafaţa construită 493 mp; şcoala cu clasele I-IV, suprafaţa construită 544 mp; magazie, suprafaţa construită 91 mp; teren aferent, suprafaţa 17.398 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.096.000";

- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala Fierbinţii de Sus", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în satul Fierbinţii de Sus, vecini: N - calea Urziceni, E - Mihai Maria şi Frăţilă Alexandru, S - Bucheru Nicolae şi Bărzoi Lilian, V - Sandu Alexandru şi Tudor Nicolae; şcoală, suprafaţa construită 383 mp; grădiniţă, suprafaţa construită 127 mp; magazie 1, suprafaţa construită 109 mp; magazie 2, suprafaţa construită 9 mp; grup sanitar 1, suprafaţa construită 25 mp; grup sanitar 2, suprafaţa construită 56 mp; teren aferent, suprafaţa 3.698 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "307.500";

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala Fierbinţii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în satul Fierbinţii de Jos, vecini: N - domeniul privat al oraşului Fierbinţi-Târg şi Luca Marin, E - Mihai Gheorghe, Stoian Maria, Petre Alexandru, Zuluf Niculae, Olteanu Stelian, Ioneşti Sima, Smeu Mihai-Victor şi Enache Niculina, S - Enache Niculina, V - şos. Maia; şcoală, suprafaţa construită 500 mp; magazie, suprafaţa construită 21 mp; grup sanitar, suprafaţa construită 55 mp; teren aferent, suprafaţa 4.320 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "207.000";

- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala Grecii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în satul Grecii de Jos, vecini: N - Iacob Alexandru şi Ene Alexandru, E - str. Micşuneşti, S - calea Bucureşti, V - Iancu Gheorghe; şcoală, suprafaţa construită 289 mp, magazie, suprafaţa construită 13 mp; W.C., suprafaţa construită 7 mp; teren aferent, suprafaţa 1.547 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "100.000";

- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala generală (local vechi)", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - domeniul privat al oraşului Fierbinţi-Târg, E - Str. Castanilor, S - calea Bucureşti, V - sediu consiliul local; şcoală, suprafaţa construită 275 mp; teren aferent, suprafaţa 3.610 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "170.000";

- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Grup Şcolar Fierbinţi-Târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, număr cadastral 343, vecini: N - Şcoala generală Fierbinţi-Târg, E - S.C. Rapid Trans - S.R.L., S - Gogioiu Carmen, V - calea Urziceni; local şcoală P+1, suprafaţa construită 489 mp; anexă, suprafaţa construită 25 mp; teren aferent, suprafaţa 17.215 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "300.000";

- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Baracă metalică (liceu)", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - Calea Bucureşti, E - cămin cultural, S - dispensar medical, V - Gagiu Maria; baracă metalică, suprafaţa construită 600 mp; teren aferent, suprafaţa 1.500 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "45.000";

- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Dispensar medical", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - cămin cultural, E - Str. Căminului, S - Tănăsescu Steluţa, V - Gorghi Dumitru; clădire dispensar, suprafaţa construită 165 mp; teren aferent, suprafaţa 660 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "210.000";

- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Spital", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N şi E - R.A.A.R, S - Str. Spitalului, V - Constantin Florian; pavilion interne, suprafaţa construită 250,26 mp; pavilion pediatrie, suprafaţa construită 124,44 mp; pavilion radiologie - laborator, suprafaţa construită 111,24 mp; bloc administrativ, suprafaţa construită 108,40 mp; bloc alimentar, suprafaţa construită 253,34 mp; garaje salvări, suprafaţa construită 168,58 mp; atelier mecanici, suprafaţa construită 132,79 mp; pavilion maternitate, suprafaţa construită 353,53 mp; clădire primire poartă, suprafaţa construită 49 mp; clădire centrală termică, suprafaţa construită 161 mp; clădire depozit lemne, suprafaţa construită 84 mp; teren aferent, suprafaţa 16.620 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "478.500";

- la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Policlinică", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - calea Bucureşti, E - Str. Silozului, S - domeniul privat al statului, V - poliţie; clădire policlinică, suprafaţa construită 293 mp; teren aferent, suprafaţa 789 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "205.700";

- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Piaţa agroalimentară şi târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situată în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - Str. Oborului, E - sală de sport, S - S.C. Rapid Trans - S.R.L., V - Şcoala generală Fierbinţi-Târg; suprafaţă teren aferent 2.311 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "20.000";

- la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - Str. Arţarului, E - Str. Silozului, S - Str. Stadionului, V - domeniul privat al oraşului Fierbinţi-Târg; clădire vestiare, suprafaţa construită 55 mp; teren, suprafaţa 16.372 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "150.500";

- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Parc cu monument", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în faţa căminului cultural, la intersecţia străzilor calea Bucureşti, Complexului şi Căminului, suprafaţă teren 350 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "31.050";

- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Monument Fierbinţii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în satul Fierbinţii de Jos, şos. Maia (lângă pasarela pietonală), suprafaţă teren 150 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins "350";

- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cimitir Fierbinţi-Târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în oraşul Fierbinţi-Târg, vecini: N - R.A.A.R., E - Drăgoi Vasile, S şi V - Str. Poştei; suprafaţă teren - 7.383 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "55.000";

- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cimitir Fierbinţii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în satul Fierbinţii de Jos, vecini: N - Baboiaş Constantin, E - Ioneşti Maria, S - Str. Cimitirului, V - şos. Maia; suprafaţă teren - 6.750 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "45.000";

- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cimitir Fierbinţii de Sus", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în satul Fierbinţii de Sus, vecini: N - Licu Dorel, Cristea Marian, Achim Ion şi Dinu Maria, E - Dinu Maria, Str. Mesteacănului şi Kelaru Gheorghe, S - Str. Lăutarilor, V - Cristea Nicolae; cimitir Stroieşti, suprafaţă teren - 2.700 mp; cimitir Fierbinţii de Sus, suprafaţă teren - 7.622 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "90.000";

- la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cimitir Grecii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Situat în satul Grecii de Jos, vecini: N şi E - R.A.A.R., S - Chioveanu Ion, V - str. Micşuneşti; suprafaţă teren 4.500 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "30.000";

- la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Acces rutier între localităţile Fierbinţii de Jos şi Fierbinţi-Târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Face trecerea între oraşul Fierbinţi-Târg şi satul Fierbinţii de Jos peste râul Ialomiţa, lungime 65 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "600.000";

- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Face trecerea între oraşul Fierbinţi-Târg şi satul Fierbinţii de Jos, peste cuveta lacului de acumulare, lungime 297 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "800.000";

- la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri oraşul Fierbinţi-Târg", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri asfaltate - 1.930 ml (Şos. Gării - 1.300 ml, Str. Spitalului - 525 ml, Str. Poştei - 105 ml), drumuri din beton de ciment - 1.574 ml (Str. Silozului), drumuri din balast - 10.068 ml (Str. Cazanului - 275 ml, Str. Florilor - 294 ml, Str. Zambilei - 160 ml, Str. Legăturii - 180 ml, Str. Poştei - 395 ml, Str. Oborului - 400 ml, Str. Crinului - 321 ml, Str. Garofiţei - 890 ml, Str. Lăptăriei - 513 ml, Str. Blocului - 486 ml, Str. Farmaciei - 443 ml, Str. Căminului - 353 ml, Str. Complexului - 851 ml, Str. Brânduşei - 457 ml, Str. Lalelei - 860 ml, Str. Vişinului - 176 ml, Str. Şănţucului - 707 ml, Str. Primăverii - 183 ml, Str. Rozelor - 205 ml, Str. Castanilor - 130 ml, Str. Arţarului - 271 ml, Str. Stadionului - 267 ml, Str. Stejarului - 265 ml, Str. Plopului - 198 ml, Str. Sârbului - 663 ml, Str. Paltinului - 125 ml), drumuri din pământ - 2.073 ml (Str. Silozului - 875 ml, Str. Fermierilor - 1.198 ml), trotuare - 3.125 ml, zona de protecţie - 41.362 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.226.543";

- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri comunale sat Fierbinţii de Sus", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri din balast - 9.752 ml (Str. Garofiţei - 157 ml, Str. Cireşului - 312 ml, Str. Dridenilor - 185 ml, str. Dămăroaia - 340 ml, Str. Puţului - 450 ml, Str. Grădiniţei - 840 ml, Str. Fierarilor - 1.085 ml, Str. Mesteacănului - 978 ml, Str. Lăutarilor - 1.148 ml, Str. Vlăieştilor - 325 ml, Str. Islazului - 205 ml, Str. Ciupercilor - 220 ml, Str. Chermezei - 240 ml, Str. Balabanilor - 610 ml, Str. Stroieştenilor - 610 ml, Str. Bălţii - 165 ml, str. Drumul Vacilor - 612 ml, Str. Malului - 865 ml, Str. Salcâmului - 225 ml, Str. Scurtă - 180 ml), drumuri din pământ - 1.203 ml (Str. Strâmtă - 153 ml, Str. Dudului - 950 ml, str. Iohan - 100 ml), trotuare - 410 ml, zona de protecţie - 73.540 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "246.985";

- la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri comunale sat Fierbinţii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri asfaltate - 2.175 ml (şos. Maia), drumuri din pavaj - 925 ml (şos. Maia), drumuri din balast - 10.562 ml (şos. Maia - 637 ml, Str. Bisericii - 730 ml, Str. Podgorenilor - 220 ml, Str. Croitorilor - 270 ml, Str. Turcului - 240 ml, Str. Lacului - 140 ml, Str. Mică - 310 ml, Str. Mare - 990 ml, Str. Cimitirului - 2.210 ml, Str. Viitorului - 275 ml, Str. Boierească - 310 ml, strada Gruianca - 2.350 ml, Str. Dreaptă - 180 ml, Str. Înclinată - 350 ml, Intrarea Zorilor - 100 ml, Str. Trandafirului - 530 ml, Str. Lungă - 720 ml), trotuare - 250 ml, zona de protecţie - 2.875 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "400.017";

- la poziţia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri comunale sat Grecii de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drumuri din balast - 3.851 ml (str. Micşuneşti - 1.400 ml, Str. Viilor - 320 ml, Str. Chiovenilor - 160 ml, str. Mitică Libăr - 370 ml, Str. Parohiei - 228 ml, str. Adrian Zaharia - 600 ml, str. Erou Ene - 275 ml, str. Inv. Marinescu Gicu - 128 ml, str. Georgescu - 80 ml, Str. Stupilor - 150 ml, Str. Nordului - 140 ml), drumuri din pământ - 1.060 ml (Str. Câmpului - 910 ml, Str. Apusului - 150 ml), zona de protecţie - 25.325 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "96.659";

d) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 35 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 36-47, conform anexei nr. 7;

e) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

8. Anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gârbovi" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 3, 11 şi 12;

b) secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Primăriei", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.440,22 metri, din care drum modernizat 854,87 metri şi pietruit 585,35 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "208.537";

- la poziţia nr. 1 se introduc şapte noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 2-8, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Teilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 963,87 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "216.453";
la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Nordului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 637 metri, din care drum modernizat 90,65 metri şi 546,35 metri drum pietruit", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "35.400";
la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Stadionului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.539,53 metri, din care 837,53 metri drum modernizat şi 702 metri drum pietruit", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "177.689";
la subpoziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Calea Urziceni", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.641,33 metri şi 19,5 metri lăţime, din care 5,5 m lăţime aparţin drumului judeţean 203 B Manasia-Gârbovi-Valea Măcrişului", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.400";
la subpoziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Păcii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 722,40 metri şi lăţime 18,3 metri, din care 481,9 metri lungime şi 5,5 metri lăţime drum modernizat aparţinând drumului judeţean 203 B Manasia-Gârbovi-Valea Măcrişului şi 240,5 metri drum pietruit comunal", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.900";
la subpoziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Sănătăţii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.852,91 metri şi 19,39 metri lăţime, din care 5,5 metri lăţime aparţin drumului judeţean 203 I Cilibia-Pogoanele-Gârbovi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "14.500";
la subpoziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Gării", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.454,5 metri, lăţime 17,48 metri, din care 5,5 metri lăţime aparţin drumului judeţean 203 B Manasia-Gârbovi-Valea Măcrişului", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1975", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.600";

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Eternităţii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.455,72 metri", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "41.269";

- la poziţia nr. 2 se introduc douăzeci şi una de noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 2-22, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Lujerului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 335,2 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "9.497";
la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "str. Labirint", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 825,69 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "23.417";
la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Poştei", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.439,38 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "40.818";
la subpoziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Rozelor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.437,64 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "40.738";
la subpoziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Stejarului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.440,01 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "40.824";
la subpoziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Liliacului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.439,4 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "40.795";
la subpoziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Zorilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 955,62 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.100";
la subpoziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Prieteniei", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 984,43 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.896";
la subpoziţia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Salcâmilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 563,47 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "145.961";
la subpoziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Şcolii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 996,57 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "28.236";
la subpoziţia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Nucului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.006,1 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "28.520";
la subpoziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Soarelui", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.043,83 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "29.592";
la subpoziţia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Viilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 758,74 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "21.489";
la subpoziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Muncii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 851,57 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "24.125";
la subpoziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Crinului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 320,54 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "9.072";
la subpoziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Zefirului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 294,54 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.350";
la subpoziţia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Plopului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 667,80 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.909";
la subpoziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Lalelelor", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 677,9 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "19.192";
la subpoziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: "str. Orizont", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 666,95 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.881";
la subpoziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Viitorului", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 254,83 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.200";
la subpoziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Str. Primăverii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.438,89 metri", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1981", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "41.200";

- la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "640";

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.880";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.877"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.228";

- la poziţia nr. 7, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.950"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.326";

- la poziţia nr. 8, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.504"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.326";

- la poziţia nr. 9, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.860"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.326";

- la poziţia nr. 10, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.445"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "182.847";

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: "706.764";

- la poziţia nr. 14, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "29.574"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.792";

- la poziţia nr. 15, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "14.659"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "385.716";

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: "841.001";

- la poziţia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: "214.541";

- la poziţia nr. 18, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4,60"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "37.809";

- la poziţia nr. 19, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "25"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.480";

- la poziţia nr. 20, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.500"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "163.346";

- la poziţia nr. 21, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.000.113"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: " 189.576";

- la poziţia nr. 22, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "276.111"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "177.043";

- la poziţia nr. 23, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "891.598"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "97.410";

- la poziţia nr. 24, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.600"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.980";

- poziţia nr. 25, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3,5"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "19.484";

- la poziţia nr. 26, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins "20"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "76.041";

- la poziţia nr. 27, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "381.874"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "128.806";

- la poziţia nr. 28, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "152.640"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "202.741";

- la poziţia nr. 29, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "142.137"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "39.705";

- la poziţia nr. 30, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "56.030"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "25.276";

- la poziţia nr. 31, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "58.084"; la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Căsuţă specialişti numărul 2 Gârbovi, apartament 3", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, P+1 fundaţie din beton, suprafaţă construită 134 metri pătraţi, învelitori din ţiglă, vecini: nord - drum judeţean Manasia - Gârbovi, sud - Ardeleanu Gheorghe, est - drum judeţean Manasia-Gârbovi, vest - teren aferent căsuţa numărul 1", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "147.416"; la subpoziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa - 553 metri pătraţi";

- la poziţia nr. 32, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "150.016"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "95.630";

- la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: "122.171";

- la poziţia nr. 34, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins "10.520"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "955";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 34 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 35-46, conform anexei nr. 8;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

9. Anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilavele" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 13, 14, 15 şi 18;

b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.734.780,5"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "283.521"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.822";

- la poziţia nr. 2, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.855.267"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "399.521";

- la poziţia nr. 3, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "140.043"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "116.702";

- la poziţia nr. 4, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "97.311"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "81.092";

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "31.187";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "17.049";

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.713";

- la poziţia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: "29.052";

- la poziţia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: "19.761";

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: "137.504";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: "90.895";

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: "24.116";

- la poziţia nr. 16, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "70.663"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "37.796"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.367";

- la poziţia nr. 17, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "83.665"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.966";

- la poziţia nr. 19, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "245.230"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.128";

- la poziţia nr. 20, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "277.468"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.716"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.778";

- la poziţia nr. 21, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "151.410"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.135"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.509";

- la poziţia nr. 22, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "75.211"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "14.977";

- la poziţia nr. 23, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.607"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.445"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "16.272";

- la poziţia nr. 24, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "590.232"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.138";

- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.620";

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.294";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 26 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 27-30, conform anexei nr. 9;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

10. Anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Manasia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 1, 8, 12 şi 14;

b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 2, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren - 2.321 mp; Vecinătăţi: N - drum stradal; S - drum stradal; S.C. General Crys - S.R.L.; E - drum stradal şi S.C. General Crys - S.R.L.; V - parc primărie", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "250.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.203";

- la poziţia nr. 3, la subpoziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită - 439 mp. Caracteristici constructive: zidărie cărămidă, învelitoare tablă", coloana 5 va avea următorul cuprins: "452.759,86", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Legea nr. 84/1995"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "10.285";

- la poziţia nr. 4, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "852.904,32"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren - 6.101 mp. Vecinătăţi: N - DN 2A, S - cămin cultural, E - drum stradal, V - Tănase Nicolae, Jipescu Gheorghe", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "39.961";

- la poziţia nr. 5, la subpoziţia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită - 266 mp. Caracteristici constructive: zidărie cărămidă, învelitoare tablă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "300.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.560";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "180.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.753";

- la poziţia nr. 7, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "400.000"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă teren - 1.495 mp. Vecinătăţi: N - şcoala, S - drum stradal, E - drum stradal, V - şcoala", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "9.792";

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa teren - 14.830 mp. Vecinătăţi: N - Rădulescu Viorel, Turcu Mariana, Paraschiv Silviu, Ene Alexandru, Ioniţă Eugenia, Cristea Tudor, Cristea Aurelia, Lupea Floarea, S - extindere cimitir, E - drum stradal, V - Munteanu Ion, drum", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "291.837";

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.500";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: "700";

- poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa - 49.088 mp. Vecinătăţi: N - De 273; S - CF; moştenitorii defunctului Constantin Petre; moştenitorii defunctului Stanciu Gheorghe; moştenitorii defunctului Costache Iordache; Paraschiv Teofil; E - Hc 28; V - S.C. ALCREV PROD. COM. S.R.L., moştenitorii defunctului Costache Iordache", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "161.009";

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Trotuare dale, L = 7.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "22.890 lei";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 15 se introduc optzeci şi două de noi poziţii, poziţiile nr. 16-97, conform anexei nr. 10;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

11. Anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Munteni Buzău" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 11-14, 16-19 şi 23;

b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drumuri asfaltate", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum stradal 2893 (de la Primărie la Silozul Căzăneşti), drum stradal 3544 (intrarea în comună de la drumul naţional 2A la Primărie), drum stradal 121 (de la Primărie la str. Costian), drum stradal 339 (de la Duru Virgil până la fosta fermă de vaci a comunei), drum stradal DS 4480 (de la str. Costian până la intrarea în Satul Nou), drum stradal 4729 (de la intrarea în Satul Nou până la gospodăria lui Vâţă Anton), drum stradal 5082 (de la gospodăria lui Vâţă Anton până la ieşirea din Satul Nou spre drumul naţional 2A), cu o lungime totală de 10 kilometri", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.007.107,20"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Trotuare aferente străzilor asfaltate 0,55 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "122.073,60"; la subpoziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "2,75 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "76.296,00"; la subpoziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum stradal 3013 (str. Siloz II), drum stradal 3103 (partea sudică a str. Siloz), drum stradal 2663 (str. Deliu partea nordică), drum stradal 3139 (str. Deliu partea sudică), drum stradal 2412 (str. Bocan partea nordică), drum stradal 3177 (str. Bocan partea sudică), drum stradal 2165 (Str. Şcolii partea nordică), drum stradal 3226 (Str. Şcolii partea sudică), drum stradal 1916 (str. Tomescu partea nordică), drum stradal 3300 (str. Tomescu partea sudică), drum stradal 1572 (str. Zaharia Militaru partea nordică), drum stradal 3365 (str. Zaharia Militaru partea sudică), drum stradal 1319 (str. Alexe), drum stradal 1112 (Str. Duzilor), drum stradal 893/1 (Str. Cimitirului), drum stradal 793 (Str. Primăriei partea nordică), drum stradal 547 (str. Florian Popescu partea nordică), drum stradal 3895 (str. Florian Popescu partea sudică), drum stradal 4164 (str. Căminul Vechi partea sudică) drum stradal 120 (str. Costian partea nordică), drum stradal 4479, (str. Costian partea sudică), drum stradal 893 (str. Margine de la Petre Bolozan la Constantin Gheorghe), drumuri stradale 4598, 4289, 1079, 3694 (strada sudică de la Fănică Riciu la Popa Nicolae), drum stradal 4984 (Satul Nou), drum stradal 4819 (Satul Nou), cu o lungime totală de 20 kilometri", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "241.372,80"; la subpoziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Trotuare aferente străzilor pietruite - 1,00 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "221.952,00"; la subpoziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: "10,00 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.744,00"; la subpoziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum stradal 4653 (str. Costian II prelungirea sudică) drum stradal 5128, drum stradal 5253, drum stradal 5127, drum stradal 5143, drum stradal 5180, drum stradal 5195, drum stradal 5075, drum stradal 5055, drum stradal 5031, drum stradal 5195, drum stradal 5205, drum stradal 4915, drum stradal 4961, drum stradal 4833, drum stradal 4868, drum stradal 4771, drum stradal 4818, drum stradal 5408, drum stradal 5350, drum stradal 5267, drum stradal 5309, drum stradal 5308, drum stradal 5099, toate în Satul Nou, cu o lungime totală de 2,5 kilometri", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "83.232,00"; la subpoziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Trotuare aferente drumurilor de pământ în suprafaţă de 0,5000 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "110.976,00"; la subpoziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: "12,5000 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "34.680,00";

- la poziţia nr. 2, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "251.923,84"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "343.910,00";

- la poziţia nr. 3, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "521.989,49"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "234.600,00";

- la poziţia nr. 4, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.266.093,28"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "5.731 mp.", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "656.540,00";

- la poziţia nr. 5, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "467.686,16"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "297.500,00";

- la poziţia nr. 6, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "274.543,53"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "312.035,00";

- la poziţia nr. 7, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "86.457,24"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "68.595,00";

- la poziţia nr. 8, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "90.661,84"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "212.500,00";

- la poziţia nr. 9, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "431.954,66"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "215.475,00";

- la poziţia nr. 10, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "615.891,83"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "25.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.700.000,00";

- la poziţia nr. 15, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "26.634,24"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "17.000,00";

- la poziţia nr. 20, la subpoziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.936,00"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "680,00";

- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.744,00";

- la poziţia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: "27.744,00";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 23 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 24-26, conform anexei nr. 11;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

12. Anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perieţi" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 17, 18, 20, 41 şi 44;

b) secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum modernizat (asfaltat)", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Perieţi, în lungime de 1.350 m - lăţime de 8 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "582.990";

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum modernizat (asfaltat)", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Păltiniş, în lungime de 200 m - lăţime de 8 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "86.370";

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Perieţi, în lungime de 1.762 m - lăţime de 8 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "78.230";

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Misleanu, în lungime de 2.150 m - lăţime de 8 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "95.460";

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Stejaru, în lungime de 4.800 m - lăţime de 8 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "213.110";

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum modernizat (asfaltat)", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Fundata, în lungime de 4.500 m - lăţime de 8 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.518.921";

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Perieţi, în lungime de 11.241 m - lăţime de 6 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.028.226";

- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Misleanu, în lungime de 8.598 m - lăţime de 6 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.469.697";

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Stejaru, în lungime de 2.920 m - lăţime de 6 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "499.130";

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Păltinişu, în lungime de 5.070 m - lăţime de 6 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "866.639";

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Fundata, în lungime de 10.035 m - lăţime de 6 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.715.330";

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: "270.368";

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.786.173";

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.282.960";

- la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: "875.803";

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.961.833";

- la poziţia nr. 19, la subpoziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Rezervor înmagazinare al Gospodăriei de apă Perieţi", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Gospodăria de apă este situată în Sat Perieţi, vecini: N - teren grădiniţă, Blagă Dumitru, S - teren grădiniţă, E - drum, V - Costache Vasile, grup de pompare 3 (2+1) + staţie clorinare cu hipoclorit de sodiu, volum rezervor 300 mc, construit din beton", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "38.670"; la subpoziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Staţie pompare", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită = 40 mp, semiîngropată, din beton", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "284.920"; la subpoziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa = 2.378 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "71.511"; subpoziţia nr. 4 se abrogă;

- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Perieţi, lungime 14.500 m, PEID şi diametru De = 180 x 10,2 ..... 63 x 3,6 mm", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.253.141";

- la poziţia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.390.468";

- la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: "217.150";

- la poziţia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: "246.906";

- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: "166.661";

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: "69.957";

- la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: "238.346";

- la poziţia nr. 28, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "301.675"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.480"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.460";

- la poziţia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: "71.223";

- la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: "37.986";

- la poziţia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: "63.309";

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.993";

- la poziţia nr. 33, la subpoziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Fundaţie beton, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare din ţiglă, tip P+1, suprafaţă construită 200 mp, vecini N - DN 2A, S - moştenitorii defunctei Stoianovici Ileana; E - sediu poliţie, V - Ds 199", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1985", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "348.880"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare din ţiglă, suprafaţă construită 40 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2006", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "18.905"; la subpoziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare din ţiglă şi plăci azbociment, suprafaţa construită 60 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2006", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "28.358"; la subpoziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Fundaţie beton, stâlpi ţeavă, plăci din scândură metalică, lungime 90 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1985", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.230"; la subpoziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa - 2.000 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "155.107";

- la poziţia nr. 34, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "196.050"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "890"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "193.112";

- la poziţia nr. 35, la subpoziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare tablă, suprafaţa construită - 96 mp, vecini N, S, E - moştenitorii defunctei Stoianovici Ileana, V - Ds 199", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "56.070";

- la poziţia nr. 36, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.400"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "59.470"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.660"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "181.954";

- la poziţia nr. 37, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "280.450"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "834.620"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.750"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.250"; la subpoziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.060.256";

- la poziţia nr. 38, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "107.940"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.880"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.870"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "886.772";

- la poziţia nr. 39, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "237.250"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "29.540"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "3.430"; la subpoziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: "415.137";

- la poziţia nr. 40, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "52.560"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "9.190"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "67.782";

- la poziţia nr. 42, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "198.400"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "48.040"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "92.470"; la subpoziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire CT", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie parter, fundaţii din beton, zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din tablă, Sc = 20 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "29.585";

- la poziţia nr. 42 se introduc două noi subpoziţii, subpoziţiile nr. 5 şi 6, după cum urmează:

la subpoziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Puţ forat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Adâncime de 90 m, coloană PVC + cabină, echipat cu pompă submersibilă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.767";
la subpoziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa = 6.700 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "67.782";

- la poziţia nr. 43, la subpoziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: "166.860"; la subpoziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: "830"; la subpoziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: "83.836";

- la poziţia nr. 45, la subpoziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, tip P + 1, vecini N - şoseaua naţională, S, V - sediu primărie, E - Costache Ştefan, suprafaţă construită - 200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "348.880"; la subpoziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţă - 200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.511";

- la poziţia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: "7.380";

- la poziţia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: "41.180";

c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 47 se introduc treisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 48-60, conform anexei nr. 12;

d) secţiunea a II-a "Bunuri mobile" se abrogă.

se încarcă...