Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ordinul nr. 5560/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 25.06.2012! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,61 Lei

În vigoare de la 27.10.2011 până la 30.01.2013, fiind înlocuit(ă) de Ordinul nr. 6239/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 27.10.2011.

Fişa actului →

Mergi la art.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3028/2013, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4472/2012, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4071/2012, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3157/2012, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, se modifică şi se completează.

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 252, 253, 254, 255, 262, 268, 279, 280, 281 şi 282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

în temeiul hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 prevăzută în anexa*) care face parte integrantă la prezentul ordin.

____________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.560.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...