Back

Parlamentul României

Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

În vigoare de la 23.06.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

ANEXA Nr. 11

CERINŢE
care trebuie îndeplinite de loturile de seminţe, părţi de plante şi puieţi din speciile prevăzute în anexa nr. 1 pentru comercializare

1. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.

2. Pot fi admise, fără a se face abstracţie de la prevederile pct. 1, loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, prevăzute în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali, indicându-se puritatea speciilor loturilor de fructe sau de seminţe, în cazul în care nu ajunge la 99%.

3. Părţile de plante şi hibrizii artificiali, Populus sp., nu pot fi comercializate, dacă:

a) butaşii de tulpină au unul dintre următoarele defecte:

- sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 2 ani;

- au mai puţin de 2 muguri bine formaţi;

- sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

b) dimensiunile minime ale butaşilor de tulpină nu sunt:

- lungime minimă: 20 cm

- diametru minim la vârf: - clasa CE1 8 mm;

- clasa CE2 10 mm;

c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte:

- lemnul are mai mult de 3 ani;

- au mai puţin de 5 muguri bine formaţi;

- sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au vătămări, altele decât tăierile iniţiale;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

- au tulpini multiple;

- au curburi excesive ale tulpinii;

d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt:

Clasa Diametrul minim (mm) la o lungime medie Înălţimea minimă (m)
Regiuni nonmediteraneene
N1 6 1,5
N2 15 3,00
Regiuni mediteraneene
S1 25 3,00
S2 30 4,00

4. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali, prevăzute în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea şi calitatea fiziologică.

5. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat decât dacă cel puţin 95% din puieţii din lot sunt de calitate corespunzătoare.

6. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare:

a) vătămări fizice;

b) lipsa mugurelui terminal;

c) tulpini multiple;

d) sistemul radicelar deformat;

e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici;

f) formă asimetrică.

7. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.

8. Mărimea containerelor:

- în cazul altor specii, volumul minim al containerului va fi de 200 cm3.

se încarcă...