Back

Ministerul Sănătăţii

Ordinul nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

În vigoare de la 02.06.2011

Documentul este disponibil în forma actualizată, la zi, conform ultimei modificări din data de 14.08.2013!

Te interesează forma actualizată, la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,48 Lei cu TVA

Cumpără document

Atenție! Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

Nr. 697/112

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 5.763 din 24 mai 2011,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

ministrul sănătăţii şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, autorităţile administraţiei publice locale, serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti-Ilfov, precum şi personalul medical implicat în asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.024/496/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 753/2424/2013, Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 354/1641/2013, Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1137/147/2011, Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, se modifică.

se încarcă...