Back

Procedură privind autorizarea operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Operaţiuni valutare între rezidenţi

Conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, modificat şi completat, plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia unor categorii de rezidenţi prevăzuţi în Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 4/2005 care se pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi.

Potrivit acestui regulament plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu)

Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi care nu fac obiectul celor de mai sus pot fi efectuate, în mod liber, fie în moneda naţională (leu), fie în valută.

Operaţiunile prevăzute în Anexa nr. 2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015, precum şi cele care se efectuează în mod liber în monedă naţională sau valută, se pot face în valută numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.

Regimul aplicabil rezidenţilor

Rezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină şi să utilizeze active financiare exprimate în valută.

Sumele în moneda naţională (leu) şi în valute cotate, deţinute de rezidenţi, pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare.

Rezidenţii pot deschide conturi în valută şi în moneda naţională (leu) la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora.

Prin rezidenţi în sensul efectuării operaţiunilor valutare se înţelege :

a) persoanele fizice - cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în România, precum şi persoanele fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice străine, precum şi ale oricăror alte entităţi străine, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România;

d) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...