Back

Asociaţie pentru cumpărarea de acţiuni.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

STATUTUL
Asociaţiei "............"
(model)

CAPITOLUL I Scopul şi denumirea, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Scopul şi denumirea

Pentru dobândirea de acţiuni ale Societăţii "...................", care se privatizează, denumită în continuare societate, se constituie Asociaţia "............................", în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997.

ARTICOLUL 2 Sediul

Sediul Asociaţiei "................" este în localitatea ..................., str. ............................. nr. ....., judeţul (sectorul) ......... .

ARTICOLUL 3 Durata

Durata asociaţiei este de .............. luni (ani), începând de la data înscrierii în Registrul special de evidenţă a persoanelor juridice de la instanţa în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea*).

Durata poate fi prelungită prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.

___________

*) Durata iniţială a asociaţiei trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de eşalonare a ratelor, solicitată în oferta de cumpărare a acţiunilor de la Fondul Proprietăţii de Stat.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate, patrimoniul

ARTICOLUL 4 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al asociaţiei este achiziţionarea unui pachet de acţiuni emis de Societatea ".............".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...