Back

Procedură privind înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanei fizice autorizate (PFA), a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale (II) şi a întreprinderilor familiale (IF)

În vigoare de la 25.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Operaţiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor – formular;

2. Dovada privind plata taxei de registru:

45 lei – taxa de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma "persoană fizică autorizată" sau PFA.

Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”.

Firma unui profesionist, întreprindere familială, se compune din numele familiei sau a reprezentantului acesteia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere familială”.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare, original - formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular;

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);

4. Cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA, a titularilor întreprinderii individuale, cartea de identitate sau paşaportul fiecărui membru al întreprinderii familiale (fotocopii certificate olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată):

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...