Back

Procedură privind înmatricularea temporară a autovehiculelor şi remorcilor

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ÎNMATRICULAREA TEMPORARĂ A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR

În conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1501/2006 înmatricularea se face prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul sau sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate din cadrul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele şi remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Înmatricularea poate fi permanentă sau, prin excepţie, temporară.

Înmatricularea temporară se realizează pentru vehiculele de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară şi pentru vehiculele destinate exportului.

DURATA ÎNMATRICULĂRII TEMPORARE

Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depăşi termenul de valabilitate a asigurării internaţionale - carte verde.

Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi sfârşitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârşitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de şedere de care beneficiază cetăţenii străini.

Pentru autovehiculele şi remorcile care se introduc în România printr-o operaţiune de leasing extern sau care sunt de provenienţă străină şi comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăşi valabilitatea contractului de leasing şi termenul limită stabilit pentru importul temporar.

ACTELE NECESARE

Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...