Back

Procedură privind acordarea brevetelor de turism

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORDAREA BREVETELOR DE TURISM

Brevetul de turism este documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agenţiilor de turism şi/sau a structurilor de primire turistice.

Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare/alimentaţie publică sau a unei agenţii de turism, cu excepţiile prevăzute în normele metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deţinătoare a brevetului de turism specific funcţiei/a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licenţă/masterat/doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.

Funcţii pentru care se eliberează brevetul de turism

În funcţie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea criteriilor minime obligatorii, brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcţii:

a) manager în activitatea de turism;

b) director de agenţie de turism;

c) director de hotel;

d) director de restaurant;

e) cabanier.

Posesorul unui brevet de turism poate ocupa şi alte funcţii decât cele înscrise pe acesta, astfel:

a) persoana care deţine brevet pentru funcţia de manager în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcţiile de mai sus;

b) persoana care deţine brevet pentru funcţia de director de hotel poate ocupa fie funcţia înscrisă în brevet, fie funcţie de conducere operativă a activităţilor oricărui alt tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare.

Obligaţia intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului şi se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...