Back

Procedură privind autorizarea sanitară veterinară

În vigoare de la 16.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ A ACTIVITĂŢILOR DIN UNITĂŢILE CARE PRODUC, PROCESEAZĂ, DEPOZITEAZĂ, TRANSPORTĂ ŞI/SAU DISTRIBUIE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Autorizaţia sanitară veterinară reprezintă documentul emis de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală prevăzute în Anexa nr. 1 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA nr. 57/2010, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.

Activităţile supuse autorizării sanitare veterinare sunt activităţile desfăşurate în unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală şi care se autorizează de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti, înainte de începerea desfăşurării acestora. Activităţile supuse autorizării sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010.

Unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală pot să desfăşoare activităţi supuse controlului sanitar-veterinar numai după emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de DSVSA judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti.

Pentru activităţile desfăşurate în unităţile prevăzute în Anexa nr. 1 pct. I la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010, DSVSA judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti eliberează autorizaţia sanitară veterinară condiţionată, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 la Norma menţionată, sau autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 din aceeaşi Normă, în urma obţinerii de la Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie a numărului de autorizare pentru schimburi intracomunitare.

Pentru activităţile desfăşurate în unităţile prevăzute în Anexa nr. 1 pct. II, DSVSA judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti acordă numărul de autorizare şi eliberează autorizaţia sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la Norma indicată mai sus.

Înainte de amplasare şi de începerea construcţiei, în cazul unităţilor prevăzute în Anexa nr. 1 din Norma arătată mai sus, reprezentantul legal al unităţii trebuie să înainteze DSVSA judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, în vederea verificării şi certificării conformităţii cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, documentaţia care conţine următoarele documente:

a) cererea din partea unităţii, prin care solicită certificarea conformităţii documentaţiei depuse cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

c) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;

d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura şi a obiectivului;

e) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele percepute de direcţia sanitar-veterinară.

În cazul în care, în urma verificării documentaţiei precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, se constată îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, directorul executiv al DSVSA judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti emite o notificare, conform modelului prevăzut în Anexanr. 2 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010, care este înaintată reprezentantului legal al unităţii, în care precizează că documentaţia depusă este conformă cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare şi aplică ştampila DSVSA judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă şi pe proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt "conforme cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare".

În cazul în care, în urma verificării documentaţiei precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, se constată neconformităţi faţă de reglementările sanitare veterinare în vigoare, DSVSA judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, întocmeşte o notă de constatare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la Norma arătată, în care înscrie toate deficienţele constatate şi emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: "În urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă a documentaţiei depuse, precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare."

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...