Back

Procedură privind acordarea licenţelor de fabricaţie în domeniul producţiei de produse alimentare

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

LICENŢELE DE FABRICAŢIE ÎN DOMENIUL PRODUCŢIEI
DE PRODUSE ALIMENTARE

Agenţii economici (persoane juridice sau fizice) pot desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare numai pe baza unor licenţe de fabricaţie.

Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători:

a) agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate;

b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică independentă în domeniul producţiei de produse alimentare.

Licenţele de fabricaţie se solicită de către agenţii economici la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi în care aceştia vor desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi se acordă de către direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de dotări, de pregătirea de specialitate a personalului, de condiţiile de igienă şi de posibilităţile de garantare a calităţii produselor fabricate.

Licenţele de fabricaţie acordate agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare atestă că aceştia au dreptul să efectueze astfel de activităţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la un nivel de siguranţă şi de calitate care să asigure protecţia consumatorilor şi a mediului.

Licenţele de fabricaţie se acordă pentru fiecare categorie de produse alimentare şi alte activităţi din domeniul producţiei de produse alimentare în conformitate cu Anexa nr. 1 laRegulamentul cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 357/2003.

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ

În vederea desfăşurării unei activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, agentul economic înaintează direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene sau a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care solicită licenţa de fabricaţie cererea-tip pentru acordarea licenţei de fabricaţie, întocmită conform Anexei nr. 2 la Regulamentul mai sus indicat, însoţită de documente justificative.

Pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de producţie, documentaţia care însoţeşte cererea pentru acordarea licenţei de fabricaţie cuprinde:

a) statutul societăţii comerciale sau autorizaţia eliberată în conformitate cu reglementările în vigoare pentru asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică independentă, în copie xerox;

b) certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale, emis de oficiul registrului comerţului, în copie xerox;

c) certificatul de înregistrare fiscală a societăţii comerciale sau a asociaţiei familiale şi persoanei fizice, în copie xerox;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...