Back

Procedură privind acordarea vizelor pentru intrarea în România şi prelungirea lor

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA VIZEI STRĂINILOR

INFORMAŢII GENERALE

Viza constă în autorizaţia, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori şederea temporară pentru o perioadă determinată.

Viza dă dreptul titularului de a intra pe teritoriul României numai în situaţia în care, în momentul prezentării acestuia în punctul de trecere a frontierei de stat, se constată de către organele Poliţiei de Frontieră Române că nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România. Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Române solicită, de regulă, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

CEREREA DE ACORDARE A VIZEI

1. Cetăţenii care au nevoie de viză.

Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în Anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001.

2. Unde se depune cererea de acordare a vizei

Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.

3. Condiţii de acordare a vizei

Viza română se acordă străinilor la cerere, numai dacă:

- sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea în România;

- nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul României prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) sau alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 194/2002 republicată;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...