Back

Procedură privind înscrierea sentinţelor de stabilire a filiaţiei, tăgada paternităţii, încuviinţarea de nume, rectificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă

În vigoare de la 11.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ÎNSCRIEREA SENTINŢELOR DE STABILIRE A FILIAŢIEI, TĂGADA PATERNITĂŢII, ÎNCUVIINŢAREA DE NUME, RECTIFICAREA, COMPLETAREA SAU ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE DE SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Pentru realizarea înscrierilor sunt necesare următoarele acte:

- Hotărârea judecătorească legalizată şi rămasă definitivă şi irevocabilă;

- Cererea de înscriere a hotărârii judecătoreşti;

- Cererea de eliberare a certificatului de stare civilă;

- Actul de identitate al solicitantului;

- Taxa extrajudiciară de timbru.

Actele mai sus prezentate vor fi depuse de către persoanele fizice la primăria de care aparţin cu domiciliul stabil.

ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI, DEFINITIVE, PRIVIND STABILIREA PATERNITĂŢII, CONTESTAREA RECUNOAŞTERII, ÎNCUVIINŢAREA PURTĂRII NUMELUI SAU DE TĂGĂDUIRE A PATERNITĂŢII ORI CONTESTAREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ

Înscrierea hotărârilor judecătoreşti, definitive, privind stabilirea paternităţii, contestarea recunoaşterii, încuviinţarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternităţii ori contestarea filiaţiei faţă de mamă se face, la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al titularului acestuia.  

În situaţia în care ulterior, prin hotărâre definitivă, s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai acestuia, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora.  

După operarea menţiunii de recunoaştere, de contestare a recunoaşterii, de stabilire a filiaţiei sau de tăgăduire a paternităţii ori de contestare a filiaţiei faţă de mamă, se retrage certificatul de naştere şi se eliberează alt certificat, cu noile date de stare civilă.

ANULAREA, MODIFICAREA SAU COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A MENŢIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...