Back

Procedură privind înscrierea în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator

În vigoare de la 18.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Înregistrarea sau după caz, înscrierea în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator este obligatorie pentru persoanele fizice (autorizate) sau juridice care desfăşoară pe teritoriul României activităţi de: producere, import, închiriere, distribuire şi comercializare programe pentru calculator, conform art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 25/2006 republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 43/2010.

1. Înregistrarea în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator

Pentru producătorii şi importatorii de programe pentru calculator, înregistrarea se face conform art. 35 din O.G. nr. 25/2006, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 43/2010.

Documentele pentru înregistrare trebuie să conţină următoarele:

Cereri-tip:

Formularele 1 şi 2

Formularele se vor transmite la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - O.R.D.A. pe suport hârtie, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail : registre.nationale @orda.gov.ro).

Acte:

Copii după:

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ;

- certificatul de înregistrare fiscală (numai pentru persoanele juridice fără scop patrimonial);

- factură/ordin de plată privind efectuarea plăţii pentru operaţiunea de înregistrare în registru.

Termenele de solutionare a cererilor sunt prevăzute de art. 36 alin. (1) din O.G. nr. 25/2006, republicată modificată şi completată prin O.U.G. nr. 43/2010.

- 4 zile lucrătoare pentru cererile transmise on – line;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...