Back

Procedură privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică pentru conducătorii auto

În vigoare de la 15.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere.

CONDIŢII

În vederea obţinerii agreării, unitatea specializată medicală şi/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile stabilite prin Normele cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2011:

a) să fie organizată în una dintre structurile aprobate, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în orice formă de exercitare a profesiei de psiholog prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România etc.);

b) să fie autorizată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

c) să deţină câte un cabinet medical cu folosire exclusivă pentru medicii din specialităţile obligatorii prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv minimum două încăperi cu folosire exclusivă pentru examinările psihologice;

d) să facă dovada posibilităţii efectuării investigaţiilor medicale paraclinice obligatorii şi psihologice prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1260/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

e) în cazul unităţilor specializate medicale, să facă dovada că are angajat personal de specialitate medical pentru specialităţile obligatorii prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1260/2013 cu modificările şi completările ulterioare - cel puţin un medic pentru specialităţile medicale obligatorii, cu cel puţin 17,5 ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţa circulaţiei;

f) în cazul unităţilor specializate psihologice, să facă dovada că are angajat cel puţin un psiholog cu 20 de ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţa circulaţiei şi atestat în psihologia transporturilor treapta practicant specialist;

g) să depună, în vederea agreării, toate documentele prevăzute mai sus.

ACTE NECESARE

Documentele care trebuie depuse în vederea agreării sunt:

a) cererea/solicitarea de agreare;

b) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru unităţile medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare, sau actul de înfiinţare ori de organizare, pentru alte forme de organizare a unităţilor medicale (a căror activitate poate fi clasificată şi prin codurile CAEN 8622, 8512, 8690, 8720, 7450);

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...