Back

Procedură privind eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

În vigoare de la 21.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE (în urma modificării unor date despre proprietar sau vehicul)

Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, în cazurile prevăzute de lege.

Odată cu înmatricularea, înregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competentă eliberează solicitantului certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, autorizaţia de circulaţie provizorie ori pentru probe, după caz, împreună cu plăcuţele cu numărul de înmatriculare, de înregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, după caz.

În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.

De asemenea, titularii înmatriculării sau înregistrării unui vehicul sunt obligaţi să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:

- cererea solicitantului;

- cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului);

- fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită;

- vechiul certificat de înmatriculare;

- dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;

- actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie (documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta);

- plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...