Back

Procedură privind eliberarea livretului de familie la cerere

În vigoare de la 21.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE LA CERERE

Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali şi se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei şi se semnează de către primar sau de delegatul acestuia.

Livretul de familie se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, sau reprezentantul legal), de către structura de stare civilă din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Acte necesare (în original şi fotocopie):

1. Cerere;

2. Actele de identitate ale soţilor;

3. Certificatul de căsătorie;

4. Certificatele de naştere ale copiilor;

şi, după caz:

1. Actele de identitate ale copiilor;

2. Certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii;

3. Hotărârea judecătorească de divorţ;

4. Hotărârea judecătorească de adopţie;

5. Orice document care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...