Back

Procedură privind înscrierile sau notările în cartea funciară

În vigoare de la 08.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERI SAU NOTĂRI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

1. Documentatia cadastrala de prima inscriere

borderou;
dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
cererea de receptie si inscriere;
declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;

copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;

calculul analitic al suprafetelor;
memoriul tehnic;
fisa imobilului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...