Back

Procedură privind acordarea licenţelor de turism

În vigoare de la 01.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORDAREA LICENŢELOR DE TURISM

Obligativitatea obţinerii licenţei de turism

Capacitatea unei agenţii de turism de a efectua servicii de calitate şi în condiţii de siguranţă pentru turişti se atestă prin licenţa de turism.

Potrivit art. 28 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de turism în Romania, cu modificările ulterioare, în scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism autorizaţi de Ministerul Turismului, posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz.

De asemenea conform art. 10 din H.G. nr. 1267/2010 pe teritoriul României, operatorii economici pot desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic, numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului.

În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European îşi pot desfăşura activitatea specifică agenţiilor de turism în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând instituţia publică responsabilă în domeniul turismului privind desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României.

LICENŢA DE TURISM reprezintă documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali.

ANEXA LICENŢEI DE TURISM reprezintă documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică.

Obligaţia intrării în posesie a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism în format original revine exclusiv operatorului economic titular şi se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:

a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;

b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se eliberează la solicitarea operatorului economic, în baza documentaţiei complete.

Licenţa de turism se eliberează de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, pe baza cererii şi a declaraţiei standardizate date pe propria răspundere a operatorului economic însoţite de documentaţia completă.

Procedura eliberării licenţelor şi brevetelor de turism este prevăzută în Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism din 10.06.2013 aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...