Back

Procedură privind depunerea prospectului de emisiune de acţiuni privind constituirea societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică

În vigoare de la 25.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;

2. Prospectul de emisiune de acţiuni în formă autentică (original şi copie):

Prospectul de emisiune acţiuni pentru constituire prin subscripţie publică sau pentru majorarea capitalului social al societăţilor pe acţiuni va cuprinde, după caz, datele prevăzute de art. 18 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată ori de art. 212 din aceeaşi lege.
În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Prospectul de emisiune acţiuni va fi depus şi în copie, având anexat contorul de caractere semnat de solicitant.

3. Dacă este cazul:

avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie):

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; în cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenţie, respectiv în forma supralegalizată de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite în statele cu care România are încheiate convenţii/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.
Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

45 lei - taxele de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
Tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a  IV-a.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...