Back

Procedură privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor auto

În vigoare de la 15.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instructorii de conducere auto denumiţi în continuare instructori auto şi profesorii de legislaţie rutieră pot desfăşura activităţi de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestaţi în acest sens de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R conform prevederilor Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto prevăzute în Anexele 1 - 5 la Ordinul ministrului transporturilornr. 75/2014.

Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi să promoveze examenul susţinut în condiţiile stabilite de prezentele Norme.

Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

Condiţii pentru obţinerea atestatului de instructor auto şi profesor de legislaţie rutieră

Condiţiile de studii pentru înscrierea la curs în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitanţii sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto.

Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă condiţiile de studii, să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:

a) să aibă vârstă de cel puţin 25 de ani;

b) să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru deşfăsurarea activităţii respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...