Back

Procedură privind autorizarea furnizării de produse şi servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

AUTORIZAREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, A FURNIZORILOR DE
PRODUSE ŞI/SAU SERVICII PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR ŞI CU METROUL

Autorizarea furnizării de produse şi servicii pentru transportul CFR şi metrou, se găseşte reglementată de Normele privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul. Normele fac parte integrantă din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 290/2000, modificat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2068/2004.

În scopul respectării cerinţelor privind siguranţa circulaţiei şi securitatea transportului, calitatea serviciilor, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului în transportul feroviar şi cu metroul, activităţile de construire, modernizare, reparare şi de întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agenţii economici autorizaţi şi supravegheaţi din punct de vedere tehnic de către Autoritatea Feroviară Româna - AFER, denumiţi în continuare furnizori feroviari.

Autorizaţia de furnizor feroviar este documentul eliberat de către AFER prin care se atestă că un agent economic poate realiza şi furniza una sau mai multe categorii de produse şi/sau servicii feroviare critice, cu respectarea condiţiilor specificate în autorizaţie.

Autorizaţia de furnizor feroviar dă dreptul agentului economic respectiv să încheie, în condiţiile legii, contracte pentru:

- realizarea unui eşantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmează a fi supus verificărilor şi încercărilor în vederea obţinerii certificatului de omologare tehnică feroviară sau, după caz, a agrementului tehnic feroviar;

- furnizarea produselor şi/sau serviciilor feroviare critice pentru care aceştia fac dovada că deţin un certificat de omologare tehnică feroviară sau, după caz, un agrement tehnic feroviar.

Autorizaţia de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.

Posesorii autorizaţiei de furnizor feroviar sunt înregistraţi de AFER în Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar şi cu metroul.

Pentru prestaţiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuală şi încetarea suspendării autorizaţiei sau eliberarea duplicatelor acesteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale în vigoare.

AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizaţiei.

CONDIŢII NECESARE AGENŢILOR ECONOMICI CE DORESC SĂ OBŢINĂ AUTORIZAŢIA

Autorizaţia de furnizor feroviar, denumită în continuare autorizaţie, se poate acorda agenţilor economici, persoane juridice române, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

- fac dovada că în obiectul lor de activitate este cuprinsă şi fabricarea produselor, respectiv prestarea serviciilor feroviare critice, pentru care au solicitat autorizaţia;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...