Prestări servicii privind antrepozitări frigorifice.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTÃRI SERVICII PRIVIND ANTREPOZITÃRI FRIGORIFICE*

 Nr. ...................

din ...........................

Comanda beneficiarului nr. ....................................

din ........................

I. Partile contractante

Art. 1. Intre ............................................................. codul SIRUES .................................... cu sediul in ................. .................... cod .................. str. ............................... .................. nr. ........... judetul (sectorul) .......................... cod ............... od postal ................ nr. telefon ..................... telex ................... adresa telegrafica ..................... cont virament nr. ........................................ Deschis la B.A.I.A. - Filiala ..... ......................... reprezentat(a) prin director ......................... ........................... si contabil sef .................................... ........ avind ca organ ierarhic superior ...................................... ...... cod ...................... in subordinea ................................ cod ........................... in calitate de prestator si .................... ............... codul SIRUES .............................. cu sediul in ....... ................................ str. .......................................... nr. ....... judetul (sectorul) ....................... cod postal .............. nr. telefon .............. telex .................... adresa telegrafica ....... .............................. cont virament nr. ............................... ............ deschis la B.A.I.A. - Filiala ..................................... ............. reprezentat (a) prin director .................................... .................. si contabil sef ............................................. ......... avind ca organ ierarhic superior ..................................... cod ................... in subordinea ............................. cod ........ ............. in calitate de beneficiar, s-a incheiat urmatorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului spatiul frigorific necesar sub forma de camera frigorifica separata sau sa asigure spatiul de depozitare comun in aceeasi camera frigorifica, dupa caz, pentru antrepozitarea urmatoarelor cantitati de produse, pe intervalul de timp aratat mai jos:

Sortimentul Cantitatea Durata antrepozitarii
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................

III. Tariful prestatiilor

Art. 3. Tariful de antrepozitare a produselor (potrivit ................. temei legal) este de:

. .................................................. lei tona/zi depozitare;

. .................................................. lei tona/zi congelare;

. .................................................. lei tona/zi refrigerare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...