Vânzare-cumpărare cu plata prețului înainte de livrare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE, CU PLATA PREȚULUI ÎNAINTE DE LIVRARE

PÃRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.

...................... cu domiciliul/sediul ........................, str. ............., nr. ...., bloc ...., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax ................., înregistrat la Registrul Comerțului ................. sub nr. ..........., având contul curent nr. ................ la Banca ............. și codul fiscal nr. ................ reprezentat prin .................... având funcția ..................... în calitate de VÂNZÃTOR și

Art. 2.

........................ cu domiciliul/sediul ....................... str. .............., nr. ...., bloc ...., et. ...., ap. ...., telefon ........., fax ................, înregistrat la Registrul Comerțului .................. sub nr. ........., având contul curent nr. ............. la Banca .................. și codul fiscal nr. ............ reprezentat prin ........................ având funcția .................... în calitate de CUMPÃRÃTOR.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3.

CUMPÃRÃTORUL se obligă să cumpere următoarele bunuri ........................ (se individualizează după număr sau cantitate, tip și calitate sau alte caracteristici) de la VÂNZÃTOR conform termenilor acestui CONTRACT.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...