Vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE CU CLAUZÃ DE ÎNTREȚINERE
Nr. .... Din data de ..........

I. PÃRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între

......................................... domiciliat în ......................, str. ..............................., nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ...., sect. ......., posesor al C.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ........, la data ....................., în calitate de VÂNZÃTOR.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...