Vânzare-cumpărare de bunuri (adaptabil la orice vânzare).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE DE BUNURI MOBILE

PÃRȚILE

Subsemnații:

1. ................................. (V), născut(ă) la data de ............., în ..................., jud./sect. ..... domiciliat (ă) în …......…..............., str. .............................., nr. ....., bloc. ......., sc. ..... et. ...... ap. ......, identificat(ă) cu BI/CI seria. ......, nr. .........., CNP................... în calitate de VÂNZÃTOR (V) și

2. ................................. (V), născut(ă) la data de ..............., în ..................., jud./sect. ..... domiciliat (ă) în …......…..............., str. .............................., nr. ....., bloc. ......., sc. ..... et. ...... ap. ......, identificat(ă) cu BI/CI seria. ......, nr. .........., CNP................... în calitate de CUMPÃRÃTOR (C)

hotărăsc încheierea prezentul contract de vânzare în următoarele condiții:

OBIECTUL

Subsemnatul ……...............…… (V) vând lui ................................. (C) dreptul meu de proprietate asupra .................. (pentru valabilitatea contractului bunul trebuie să fie bunul fie prin descrierea acestuia cu diferite elemente identificabile serie, număr, an fabricație, etc, iar în cazul în care bunul este nefungibil sau se specifică cantitatea, calitatea, specia, proveniența).

PREȚUL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...