Back

Acţiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .

În vigoare de la 16.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . .

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul (a)............, CNP......... domiciliat (ă) în.............., cu domiciliul procesuala ales pentru comunicarea actelor de procedură în................ la numitul........., (1) având următoarele date de contact........, (2) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar...../reprezentat prin avocat......, cu sediul profesional în........, având următoarele date de contact........ (2)

chem în judecată Primăria.......... (3), prin reprezentatnt legal..........., pentru nesoluţionarea cererii/necomunicarea soluţiei la cererea mea formulate acesteia, pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa, să o obligaţi la:

RECTIFICAREA

. . . . . . . . (actul de stare civilă) privind . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat la Serviciul stării civile de pe lângă Primăria . . . . . . . , sub nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . .

Motivele cererii:

În fapt, în data de......, sub nr....... i-am depus pârâtei o cerere tip conform anexei nr. 53 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011 aprobată prin H.G. 64/2011, prin care i-am solicitat ca în baza art. 100 alin. 2 din Codul Civil şi a art. 58 din Legea nr. 119/1996 să procedeze la rectificarea........ (se va menţiona actul de stare civilă a cărărei rectificare se cere, rectificarea cerută precum şi motivarea acestei solicitări (4) ).

De la data înregistrării cererii mele au trecut un număr de. . . zile, şi nu am primit încă vreun răspuns din partea pârâtei, aceasta încălcând dispoziţiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă conform căruia cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, prin dispoziţie a primarului, şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

sau

În data de . . . . . mi s-a comunicat dispoziţia de respingere a cererii mele, înregistrată cu nr. . . . . pe motiv că . . . . . . . .

Consider că această dispoziţie este nelegală şi netemeinică deoarece . . . . . . . . , motiv pentru care formulez perzenta cerere prin care solicit anularea dispoziţiei de respingere a cererii şi obligarea pârâtei la reconstituirea/întocmirea ulterioară a . . . . . . . . (actul de stare civilă)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 119/1996 rep.2, Legea nr. 554/2001, O.G. nr. 27/2002.

Dovada o fac cu . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...