Back

Acţiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă (contencios administrativ)

În vigoare de la 16.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . .

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul (a)............, CNP......... domiciliat (ă) în.............., cu domiciliul procesuala ales pentru comunicarea actelor de procedură în................ la numitul........., (1) având următoarele date de contact........, (2) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar...../reprezentat prin avocat......, cu sediul profesional în........, având următoarele date de contact........ (2)

chem în judecată Primăria.......... (3) , prin reprezentatnt legal..........., pentru nesoluţionarea cererii / necomunicarea soluţiei la cererea formualtă acesteia şi pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa, să o obligaţi la:

RECONSTITUIREA/ ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ

. . . . . . . . (actul de stare civilă) privind . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat la Serviciul stării civile de pe lângă Primăria . . . . . . . , sub nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . .

Motivele cererii:

În fapt, în data de . . . . . . , sub nr. . . . . . . i-am depus pârâtei o cerere tip conform anexei nr. 49 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011 aprobată prin H.G. 64/2011, prin care i-am solicitat ca în baza art. 55 lit. . . . / art. 56 . . . . . , să procedeze la reconstituirea/întocmirea ulterioară a........ (actul de stare civilă a cărei reconstituire/întocmire ulterioară se cere).

De la data înregistrării cererii mele au trecut un număr de... zile, şi nu am primit încă vreun răspuns din partea pârâtei, aceasta încălcând dispoziţiile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă conform căruia cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, prin dispoziţie a primarului, şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

sau

În data de . . . . . mi s-a comunicat dispoziţia de respingere a cererii mele, înregistrată cu nr. . . . . pe motiv că . . . . . . . .

Consider că această dispoziţie este nelegală şi netemeinică deoarece . . . . . . . . , motiv pentru care formulez perzenta cerere prin care solicit anularea dispoziţiei de respingere a cererii şi obligarea pârâtei la reconstituirea/întocmirea ulterioară a . . . . . . . . (actul de stare civilă)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 rep.2, Legea nr. 554/2001, O.G. nr. 27/2002.

Dovada o fac cu . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...