Back

Acţiune în anularea, modificarea sau completarea unui act de stare civilă

În vigoare de la 16.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . . (1)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul (a) (2) . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul procesuala ales pentru comunicarea actelor de procedură în . . . . . . . . . . . . . . . . la numitul . . . . . . . . . , (3) având următoarele date de contact . . . . . . . . , (4) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . , având următoarele date de contact . . . . . . . . (4)

chem în judecată Primăria . . . . . . . . . . (5), prin reprezentatnt legal . . . . . . . . . . ., pentru ca, prin hotărârea ce veţi pronunţa, să o obligaţi la:

ANULAREA (6)/MODIFICAREA/COMPLETAREA

. . . . . . . . (actul de stare civilă (7) ) privind pe . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat la Serviciul stării civile de pe lângă Primăria . . . . . . . , sub nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . .

Solicităm deasemenea obligarea pârâtei la înscrierea acestei anulări/modificări/completări prin menţiune pe actul de stare civilă corespunzător, conform art. 59 din Legea nr. 119/1996 rep. 2.

Motivele cererii:

În fapt, (se enunţă starea de fapt, obiectul cererii şi motivele ce justifică admiterea unei asemenea cereri) .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 100 sau art. 101 din Codul civil şi art. 57 - art. 59 din Legea nr. 119/1996 rep.2.

Dovada o fac cu . . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri depun următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul în . . . . exemplare:

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...