Back

În vigoare de la 03.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . . . . . .

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . , cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . , având următoarele date de contact personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . , având următoarele date de contact . . . . . , formulez

CERERE DE REVENDICARE IMOBILIARĂ

prin care îl chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . . , având codul numeric personal . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . ., pentru a fi obligat(ă) să-mi lase în deplină proprietate şi posesie terenul situat în . . . . . . . . . . . . . . . , împreună cu toate construcţiile şi plantaţiile aflate pe el şi să-mi restituie fructele percepute în valoare de . . . . . . . . lei.

Motivele acţiunii:

În fapt, sunt proprietarul terenului ce revendic, în suprafaţă de . . . . . . . . . . , situat în . . . . . . . . , cu vecinătăţile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dovada că sunt proprietar o fac cu contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie, autentificat sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., de Notarul Public . . . . . . . . . . .

Terenul ce îl revendic este posedat de pârât(ă) de la data de . . . . . . . . . . . . . . , fără nici un drept şi cu toate acestea refuză să mi-l cedeze în deplină proprietate şi posesie.

Acest refuz m-a determinat să-l (o) chem în judecată ca să-l (o) obligaţi să-mi lase în deplină proprietate şi posesie terenul împreună cu toate construcţiile şi plantaţiile pe care pârâtul(a) le-a efectuat.

Înţeleg să menţin construcţiile şi plantaţiile şi să-l despăgubesc cu suma care se va stabili.

De asemenea, cer obligarea pârâtului(ei) să-mi plătească suma de . . . . . . . lei, reprezentând venitul pe care l-a realizat de când posedă terenul.

Solicit, în baza art. 453 C. proc. civ., obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 555 şi art. 563 Cod civil.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...