Back

Acţiune în anularea unui act juridic pentru viciu de consimţământ (dol).

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., ap. . . . . ., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , ap. . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să anulaţi contractul de vânzare-cumpărare intervenit la data de . . . . . . . . . . . . . între pârât ca vânzător şi subsemnatul ca cumpărător şi având drept obiect un computer marca . . . . . . . . . . . . . .

Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, am cumpărat de la pârât la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un computer marca . . . . . . . . . . . . . . , cu preţul de . . . . . . . . . . . lei, aşa cum rezultă din chitanţa sub semnătură privată din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La scurt timp după dobândirea lui, computerul s-a defectat şi dându-l la reparat, am constatat că pârâtul nu mi-a vândut aşa cum a pretins un computer marca . . . . . . . . . . . . . . , ci un computer montat din piese disparate într-o cutie purtând însemnele acestei mărci. Cum pârâtul este informatician de profesie, este evident că fapta lui de a-mi prezenta un astfel de computer ca fiind original constituie o manoperă dolosivă exercitată în scopul de a mă determina să contractez.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1206 şi art. 1214 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această menţiune, de proba cu acte (chitanţă sub semnătură privată), de expertiză precum şi de proba cu martori.

Depun prezenta acţiune, precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...