Back

Acţiune în anularea unei înstrăinări a bunurilor unui incapabil, consimţită de tutore . . .

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

Acţiune în anularea unei înstrăinări a bunurilor unui incapabil,
consimţită de tutore fără încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., ap. . . . . ., în calitate de tutore al minorului chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . ., ap. . . . . ., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să anulaţi contractul de vânzare-cumpărare intervenit la data de . . . . . . între numitul pârât în calitate de cumpărător şi . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de vânzător, ca tutore al sus-numitului minor, contract având drept obiect . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt de la data . . . . . . . . . . . . . . şi până la data . . . . . . . . . . . . . . . . , ca tutore al minorului a funcţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . La data de . . . . . . . . . . . el a vândut, în calitate de tutore al numitului minor, pârâtului, la preţul de . . . . . . . . . . . . . . lei, obiectul sus-menţionat fără a cere şi obţine prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 144 din Codul civil.

Înţeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această menţiune, de proba cu acte (chitanţă sub semnătură privată din . . . . . . . . . . . . . . . . . prin care se constată încheierea actului atacat şi procesul-verbal de inventariere a bunurilor minorului în care figurează şi obiectul vândut), precum şi de proba cu martori.

Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate şi de pe decizia de numire a mea ca tutore, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...