Back

Acţiune în evacuarea chiriaşului pentru degradarea imobilului.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . , apart. . . . . ., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . . . , apart. . . . . . . ., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să reziliaţi contractul de închiriere vizat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . , şi să dispuneţi în consecinţă evacuarea pârâtului din locuinţa proprietatea mea din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . . , obligându-l să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul produs.

Cer de asemenea, in temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul este chiriaşul meu în apartamentul sus-menţionat în baza contractului de închiriere vizat de . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . În cadrul folosirii locuinţei închiriate, el a săvârşit o serie de acte de gravă degradare şi anume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . care, mi-au provocat un prejudiciu de . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. . . . . . . . . din contractul de închiriere coroborat cu art. 1822, art. 1817, art. 1830 şi art. 1831 din Cod civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de expertiză, de proba cu acte, şi anume de contractul ce închiriere vizat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . , de cercetarea la faţa locului şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . , din localitatea . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acţiune precum şi copii certificate de pe contractul de închiriere, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...