Back

Acţiune împotriva agravării servituţii scurgerii apelor naturale.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . ., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . . . , pentru ca prin prin hotărârea ce veţi pronunţa, să-l obligaţi să desfiinţeze şanţurile făcute pe terenul său din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., nr. carte funciară . . . . . . . . . . ., nr. topografic . . . . . . . . . . ., şanţuri care agravează servitutea de scurgere a apelor naturale, existentă în favoarea fondului pârâtului şi în sarcina terenului meu din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., nr. carte funciară . . . . ., nr. topografic . . . . . . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, prin aşezarea celor două fonduri, terenul subsemnatului este supus unor servituţi de scurgere a apelor naturale de pe terenul pârâtului. În mod normal, numai o parte din aceste ape se scurg pe terenul meu, restul orientându-se către alte terenuri învecinate sau rămânând pe terenul pârâtului. În această situaţie, pârâtul s-a crezut îndreptăţit să sape şanţuri pe terenul său, adunând şi îndrumând toate apele naturale spre terenul meu, ceea ce îmi provoacă mari pagube, întrucât în caz de ploaie, terenul meu se găseşte în întregime sub apă.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 604, alin. 3 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de cercetarea la faţa locului, de proba cu acte, şi anume de contractul de vânzare-cumpărare autentificat de sub nr. . . . . . . din . . . . . . . . ., precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

Depun prezenta acţiune, precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...