Back

Acţiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicţie).

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reclamantului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . ., în calitate de tutore al minorului, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . ., etajul . . . . . . . . , apart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa, să anulaţi contractul de vânzare-cumpărare a unui costum de haine, contract intervenit la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . între sus-numitul minor, ca vânzător, şi pârât, ca cumpărător. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, la data de . . . . . . . . . . minorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . ani, a vândut pârâtului în schimbul sumei de . . . . . . . . . . lei, un costum de haine din bunurile moştenite de la tatăl său. Deşi ulterior încheierii contractului am atras atenţia pârâtului că minorul, neavând 14 ani este lipsit de capacitatea de exerciţiu, totuşi el a refuzat prin scrisoarea din . . . . . . . . . . . să restituie lucrul vândut şi să primească preţul, pretinzând că vânzarea este valabilă.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 43 şi art. 44 din Codul civil.

Înţeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de proba cu acte, şi anume de certificatul constatator al naşterii minorului şi de scrisoarea din prin care pârâtul recunoaşte încheierea contractului de vânzare-cumpărare, precum şi de proba cu martori, pentru care propriu pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

Depun prezenta cerere, precum şi copii de pe actele sus-menţionate şi de pe decizia de numire a mea ca tutore, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________

1) Acţiunea poate fi intentată după caz şi de părinte pentru actele copilului sau de tutore pentru actele celui pus sub interdicţie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...