Back

Acţiune de divorţ, prin care se cere şi încredinţarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărţirea bunurilor comune şi atribuirea spaţiului locativ.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reclamantului), domiciliată în judeţul . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . ., apart. . . . . . . . . . . . . . . . . ., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe soţul meu . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să desfaceţi căsătoria încheiată între subsemnata şi pârât în faţa delegatului de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . şi înscrisă în registrul de stare civilă sub nr. . . . . . . . . . . . din acel an, obligând totodată, pe pârât să-mi plătească cheltuieli de judecată şi onorariul de avocat. Vă rog să dispuneţi ca pentru termenul de judecată să fie citată şi autoritatea tutelară de pe lângă Comitetul executiv al Consiliului Local al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul mă supune unui regim de insulte şi violenţe care fac cu neputinţă continuarea căsătoriei pentru mine. Astfel, în repetate rânduri, el vine beat acasă şi atunci mă insultă şi mă bate, provocând scandaluri. Pe de altă parte, el refuză să-mi dea banii necesari întreţinerii gospodăriei, uneori lăsându-mă cu totul fără mijloace câte o lună, două.

Din căsătoria noastră au rezultat doi copii, şi anume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele copilului), în vârstă de . . . . . . ani, şi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe care vă rog, să mi-i încredinţaţi spre creştere şi educare, ţinând seama atât de vârsta lor, cât şi de faptul că, dat fiind brutalitatea de care dă dovadă pârâtul, el nu prezintă garanţia că va exercita o influenţă binefăcătoare asupra educaţiei lor.

Dat fiind că subsemnata voi continua să mă ocup de creşterea şi educarea copiilor şi pentru a nu se crea pentru ei o situaţie de stânjenire ca urmare a faptului că vor avea un alt nume decât cel pe care l-aş purta eu, vă rog să admiteţi să port numele soţului meu şi după desfacerea căsătoriei următoarele: ţinând seama de faptul că pârâtul a avut în timpul căsătoriei un salariu de . . . . lei iar subsemnata am depus o muncă neîntreruptă în cadrul gospodăriei.

Vă rog, să recunoaşteţi dreptul subsemnatei de a continua să locuiască împreună cu copiii în locuinţa pe care o ocupăm în prezent, din . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., etajul . . . . . . . . apart. . . . . . . , înlocuind în contractul de închiriere pe soţul meu, care în prezent este titularul acestui contract.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 373 lit. b din Codul civil în ceea ce priveşte divorţul, ale art. 383 din Codul civil în ceea ce priveşte păstrarea numelui de familie al pârâtului, ale art. 385, art. coroborat cu art. 355 - 356 din Codul civil în ceea ce priveşte încetarea regimului matrimonial al comunităţii legale şi împărţirea bunurilor comune.

Înţeleg să mă folosesc pentru dovedirea susţinerilor mele de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de proba cu acte, şi anume de certificatul constatator al căsătoriei subsemnatei cu pârâtul, de certificatele constatatoare ale naşterii copiilor, de adeverinţa din care rezultă salariul primit de pârât în timpul căsătoriei şi de contractul de închiriere a locuinţei deţinute de noi, precum şi de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele martorului), din localitatea . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . .;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . .

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în trei exemplare, dintre care unul pentru instanţă şi celelalte două pentru a fi comunicate pârâtului şi autorităţii tutelare de pe lângă Consiliul local . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...