Back

Acţiune de împărţire a bunurilor comune ale soţilor în timpul căsătoriei, intentată de creditorul personal al unuia dintre soţi.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reclamantului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . ., etajul . . . . . . . . . . . . apart. . . . . . . , chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele soţului debitor) şi pe . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele celuilalt soţ), ambii domiciliaţi în localitatea . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , (în cazul în care soţii au domicilii diferite, se va arăta domiciliul fiecăruia), pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să dispuneţi împărţirea averii comune a sus-numiţilor soţi în scopul satisfacerii creanţei subsemnatului împotriva soţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele soţului debitor).

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele soţului debitor) a fost obligat să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . . . . lei pe care mi-o datora cu titlul de împrumut. Această sentinţă a rămas definitivă prin neatacarea ei cu recurs de către pârât şi, ca atare, a fost pusă în executare în conformitate cu dispoziţiile legale.

Prin procesul-verbal din. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., încheiat de executorul judecătoresc . . . . . . . . . . . . ., s-a constatat că suma obţinută din vânzarea silită a bunurilor personale ale pârâtului se ridică numai la valoarea de lei . . . . . . . . . . , care este insuficientă pentru acoperirea creanţei mele, recunoscută în justiţie. Cum pârâtul este lipsit de orice alt venit sau de orice bunuri care ar putea fi urmărite, sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune împărţirea bunurilor comune ale soţilor în limita sumei ce pretind. Bunurile comune ale soţilor sunt următoarele: - se vor arăta bunurile comune şi a locului unde se găsesc. În cazul bunurilor imobile se va arăta comuna, judeţul, strada, numărul, iar în lipsă vecinătăţile, apartamentul şi etajul sau când bunul imobil este înscris în cartea funciară, se vor indica numărul de carte funciară şi numărul topografic.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 353 din Codul civil.

În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâţilor care urmează a fi citaţi cu această menţiune - şi de dovada cu acte, şi anume de sentinţa civilă nr. . . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin care pârâtul a fost obligat să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . lei şi de procesul-verbal al executorului judecătoresc al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în trei exemplare, dintre care unul pentru instanţă şi două pentru a fi comunicate pârâţilor.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...