Back

Acţiune în anularea căsătoriei.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reclamantei), domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., etajul . . . . . . . . . . ., apart. . . . . . . , chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pârâtului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să anulaţi căsătoria încheiată între mine şi pârât în faţa delegatului de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . şi înregistrată în registrul de stare civilă sub nr. . . . . . . . . . . . . . . din acel an, obligând totodată pe pârât să-mi plătească cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt pârâtul m-a determinat să mă căsătoresc cu el prin ameninţări, pretinzând că, dat fiind că deţine postul de şef al serviciului unde funcţionam ca salariată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , poate oricând obţine concedierea mea. Dat fiind că la data căsătoriei aveam numai şaisprezece ani, nu am avut curajul să reclam organelor în drept acest abuz al pârâtului. Din căsătorie nu au rezultat copii (în cazul în care din căsătorie au rezultat copii se vor indica numele, prenumele şi vârsta lor, se vor anexa copii de pe certificatele lor de naştere, se vor arăta pretenţiile reclamantului în ceea ce priveşte încredinţarea lor şi se va cere citarea autorităţii tutelare căreia i se vor comunica şi copii de pe acţiune şi acte).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 298 din Codul civil.

În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului care urmează a fi citat cu această menţiune - şi de proba cu acte şi anume de scrisorile adresate mie de pârât înainte de căsătorie şi de certificatul constatator al acestei căsătorii, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele martorului), din localitatea . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . .

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actele menţionate mai sus, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

____________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...