Back

Acţiune împotriva scurgerii streşinii.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . . . . . . pentru a fi obligat să ia măsurile necesare pentru a împiedica scurgerea streaşinii casei sale din . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, pârâtul şi-a construit recent o casă ale cărei streaşini se întind cu 20 cm peste gardul proprietăţii mele, astfel încât apa de ploaie se scurge pe terenul meu şi se infiltrează la temelia casei mele construite pe acest teren.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 611 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de cercetare la faţa locului, de proba cu acte, şi anume de contractul de vânzare-cumpărare, autentificat de . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . din care rezultă titlul meu de proprietate, precum şi de proba cu martori pentru care propun pe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acţiune, precum şi copia certificată de pe actul sus-menţionat în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...